Box Score
Ceb 2011

Qualifier European Championship 2011

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 

Player  avg  gp-gs  ab  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
SOLOVEV Sergey, RUS  .667  4-3  12  10  .833  .667  0-0 
SAMCHUK Victor, RUS  .636  4-3  11  11  1.000  .714  4-4 
BORSHCH Artem, UKR  .500  3-3  10  10  1.000  .545  0-0 
VASILIEV Alexander, RUS  .467  4-4  15  .533  .600  3-4 
MONAKHOV Nikita, RUS  .429  4-4  14  .500  .467  0-0 
SYMCHYNA Maksym, UKR  .429  3-2  .714  .600  0-0 
AYZATULIN Maxim, RUS  .417  4-3  12  .583  .417  0-0 
ARTAMONOV Artemiy, RUS  .417  3-3  12  .750  .462  0-0 
LAMEIKA Andrei, BLR  .375  3-3  .375  .455  0-0 
BAKALETS Akosta Y., RUS  .364  4-3  11  .455  .417  0-1 
KOBRINETS Alexey, RUS  .333  4-3  12  .333  .400  1-1 
KLIMOVICH Evgen, UKR  .333  3-2  .667  .556  1-1 
MONAKHOV Maxim, RUS  .250  4-3  12  .250  .400  1-1 
VIARZHIBITSKI Dim., BLR  .200  3-3  10  .200  .273  0-0 
KARALEVICH Yauheni, BLR  .143  3-3  .143  .455  0-0 
BOIKO Roman, UKR  .125  3-3  .125  .364  0-0 
GLUKHYI Alexiy, UKR  .111  3-3  .111  .111  0-0 
LOPATA Roman, UKR  .111  3-3  .111  .111  0-0 
KISLIAKOU Yauheni, BLR  .111  3-3  .111  .111  0-0 
PRYPUTNEVICH Anton, BLR  .111  3-3  .111  .273  0-0 
LIMARENKO Dmytro, UKR  .000  3-3  .000  .111  0-0 
----------
SEMENOV Oleg, RUS  1.000  1-0  1.000  1.000  0-0 
SHANDURSKYI Sergi, UKR  .500  3-1  .667  .500  0-0 
MAKSIAKOV Aleksandr, RUS  .375  4-2  .500  .444  0-0 
LISNYTSKY Maksym, UKR  .333  2-1  .333  .500  0-0 
IVANOVICH Aliaksandr, BLR  .286  3-3  .429  .375  1-1 
POLIAKOV Ievhen, UKR  .000  3-2  .000  .125  0-0 
PAPRUHA Vitali, BLR  .000  3-3  .000  .125  0-0 
VESHKIN Alexey, RUS  .000  3-1  .000  .000  0-0 
SUSHYLIN Yauheni, BLR  .000  3-2  .000  .143  0-0 
TOROPOV Aleksandr, RUS  .000  4-2  .000  .250  0-0 
KALACHIK Anatoly, BLR  .000  3-3  .000  .000  0-0 
VASILYEV Viacheslav, RUS  .000  3-2  .000  .143  0-0 
AGAPOV Denys, UKR  .000  2-2  .000  .286  1-1 
VASHAKIDZE Alexander, RUS  .000  3-1  .000  .200  0-0 
STOVBA Bogdan, UKR  .000  2-2  .000  .000  0-0 
BARASHENKA Uladzis., BLR  .000  2-0  .000  .000  0-0 
LITVINCHUK Ihor, UKR  .000  2-1  .000  .000  0-0 
SAVCHENKO Vitalii, UKR  .000  2-1  .000  .571  0-0 
CHEREPANOV Ivan, UKR  .000  3-0  .000  .250  0-0 
HIDLEUSKI Dzmitry, BLR  .000  3-0  .000  .000  0-0 
SECHKA Aliaksandr, BLR  .000  1-1  .000  .500  0-0 
SHTRO Yury, BLR  .000  2-0  .000  .000  0-0 
LOPATA Artem, UKR  .000  1-0  .000  .000  0-0 
SHIROKIY Anton, RUS  .000  1-0  .000  .000  0-0 
MAKSYMOV Sergiy, UKR  .000  3-0  .000  1.000  0-0 
LOBANOV Nikita, RUS  .000  2-0  .000  .000  0-0 
LEONOV Denis, RUS  .000  1-1  .000  .000  0-0 
LOBANOV Andrey, RUS  .000  1-1  .000  .000  0-0 
MAIFAT Roman, UKR  .000  2-0  .000  .000  0-0 
SHEVCHENKO Maxim, RUS  .000  1-1  .000  .000  0-0 
FILIPPOV Andrey, RUS  .000  1-0  .000  .000  0-0 
KOROLOV Konstyantyn, UKR  .000  1-1  .000  .000  0-0 
KOROLOV Anatoliy, UKR  .000  1-0  .000  .000  0-0 
CHERMOSHENTSEV Niko., RUS  .000  1-0  .000  .000  0-0 
VOROTYNTSEV Evgeny, RUS  .000  1-0  .000  .000  0-0 


(All games Sorted by Earned run avg)

Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk 
LEONOV Denis, RUS  0.00  1-0  1-1  0/1  8.0  26  .077 
LOBANOV Andrey, RUS  0.00  1-0  1-1  0/1  7.1  24  .167 
LOPATA Artem, UKR  0.00  1-0  1-0  0/0  6.0  19  .053 
VASILYEV Viacheslav, RUS  1.50  1-0  1-1  0/0  6.0  22  .136 
IVANOVICH Aliaksandr, BLR  4.50  0-1  1-1  0/0  8.0  10  32  .313 
LIMARENKO Dmytro, UKR  7.20  0-1  1-1  0/0  5.0  22  .409 
KISLIAKOU Yauheni, BLR  13.50  0-1  3-1  0/0  7.1  14  15  11  35  .400 
----------
SHEVCHENKO Maxim, RUS  0.00  0-0  1-1  0/1  4.0  14  .143 
FILIPPOV Andrey, RUS  0.00  1-0  1-0  0/1  3.0  10  .200 
SHTRO Yury, BLR  0.00  0-0  2-0  0/0  2.1  12  .250 
SHIROKIY Anton, RUS  0.00  0-0  1-0  0/1  1.2  .000 
CHERMOSHENTSEV Niko., RUS  0.00  0-0  1-0  0/0  1.0  .500 
VOROTYNTSEV Evgeny, RUS  0.00  0-0  1-0  0/0  1.0  .000 
KOROLOV Anatoliy, UKR  2.25  0-0  1-0  0/0  4.0  16  .313 
MAKSYMOV Sergiy, UKR  3.86  0-0  1-0  0/0  2.1  11  .364 
LOBANOV Nikita, RUS  4.50  0-0  2-0  0/1  2.0  .167 
MAIFAT Roman, UKR  9.00  0-0  2-0  0/0  2.0  .000 
LITVINCHUK Ihor, UKR  9.00  0-0  1-0  0/0  1.0  .500 
KALACHIK Anatoly, BLR  13.50  0-1  1-1  0/0  2.2  13  .385 
KOROLOV Konstyantyn, UKR  17.18  0-1  1-1  0/0  3.2  10  21  .476 
BARASHENKA Uladzis., BLR  21.60  0-0  1-0  0/0  1.2  .200 
GLUKHYI Alexiy, UKR  99.00  0-0  1-1  0/0  0.0    

PB - CHEREPANOV UKR 1.


(All games Sorted by Fielding pct)

Player  po  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
SOLOVEV Sergey, RUS  41  39  1.000  --- 
VIARZHIBITSKI Dim., BLR  26  26  1.000  --- 
KARALEVICH Yauheni, BLR  20  15  1.000  --- 
LIMARENKO Dmytro, UKR  20  17  1.000  .333 
BAKALETS Akosta Y., RUS  14  11  1.000  --- 
VESHKIN Alexey, RUS  13  13  1.000  --- 
ARTAMONOV Artemiy, RUS  11  1.000  --- 
MAKSIAKOV Aleksandr, RUS  10  1.000  --- 
LITVINCHUK Ihor, UKR  10  10  1.000  1.000 
STOVBA Bogdan, UKR  10  1.000  .500 
IVANOVICH Aliaksandr, BLR  1.000  1.000 
AYZATULIN Maxim, RUS  1.000  --- 
LAMEIKA Andrei, BLR  1.000  1.000 
BOIKO Roman, UKR  1.000  --- 
KLIMOVICH Evgen, UKR  1.000  --- 
GLUKHYI Alexiy, UKR  1.000  --- 
TOROPOV Aleksandr, RUS  1.000  --- 
CHEREPANOV Ivan, UKR  1.000  1.000 
SHEVCHENKO Maxim, RUS  1.000  --- 
LOPATA Artem, UKR  1.000  --- 
VASILIEV Alexander, RUS  1.000  --- 
BORSHCH Artem, UKR  1.000  --- 
LEONOV Denis, RUS  1.000  --- 
SAMCHUK Victor, RUS  1.000  --- 
LISNYTSKY Maksym, UKR  1.000  --- 
BARASHENKA Uladzis., BLR  1.000  1.000 
MONAKHOV Maxim, RUS  1.000  --- 
LOBANOV Andrey, RUS  1.000  --- 
MAKSYMOV Sergiy, UKR  1.000  1.000 
SAVCHENKO Vitalii, UKR  1.000  --- 
MAIFAT Roman, UKR  1.000  --- 
KOROLOV Konstyantyn, UKR  1.000  --- 
PAPRUHA Vitali, BLR  1.000  --- 
POLIAKOV Ievhen, UKR  1.000  --- 
SHTRO Yury, BLR  1.000  --- 
MONAKHOV Nikita, RUS  22  19  .955  --- 
LOPATA Roman, UKR  16  12  .938  --- 
KOBRINETS Alexey, RUS  16  12  .938  --- 
SHANDURSKYI Sergi, UKR  .889  --- 
PRYPUTNEVICH Anton, BLR  16  13  .875  1.000 
SUSHYLIN Yauheni, BLR  .875  --- 
KISLIAKOU Yauheni, BLR  .800  1.000 
AGAPOV Denys, UKR  .750  --- 
KALACHIK Anatoly, BLR  .714  1.000 
SECHKA Aliaksandr, BLR  .000  --- 
LOBANOV Nikita, RUS  .000  --- 
CHERMOSHENTSEV Niko., RUS  .000  --- 
SYMCHYNA Maksym, UKR  .000  --- 
VASHAKIDZE Alexander, RUS  .000  --- 
FILIPPOV Andrey, RUS  .000  --- 
VASILYEV Viacheslav, RUS  .000  --- 
HIDLEUSKI Dzmitry, BLR  .000  --- 
VOROTYNTSEV Evgeny, RUS  .000  --- 
KOROLOV Anatoliy, UKR  .000  1.000 
SEMENOV Oleg, RUS  .000  --- 
SHIROKIY Anton, RUS  .000  --- 

 

Category Leaders

 

Batting avg 
1.  SOLOVEV Sergey-RUS   .667     
2.  SAMCHUK Victor-RUS   .636     
3.  BORSHCH Artem-UKR   .500     
4.  VASILIEV Alexander-RUS   .467     
5.  MONAKHOV Nikita-RUS   .429     
  SYMCHYNA Maksym-UKR   .429     
7.  AYZATULIN Maxim-RUS   .417     
  ARTAMONOV Artemiy-RUS   .417     
9.  LAMEIKA Andrei-BLR   .375     
10.  BAKALETS Akosta Y.-RUS   .364     
Slugging pct 
1.  SAMCHUK Victor-RUS   1.000     
  BORSHCH Artem-UKR   1.000     
3.  SOLOVEV Sergey-RUS   .833     
4.  ARTAMONOV Artemiy-RUS   .750     
5.  SYMCHYNA Maksym-UKR   .714     
6.  KLIMOVICH Evgen-UKR   .667     
7.  AYZATULIN Maxim-RUS   .583     
8.  VASILIEV Alexander-RUS   .533     
9.  MONAKHOV Nikita-RUS   .500     
10.  BAKALETS Akosta Y.-RUS   .455     
On base pct 
1.  SAMCHUK Victor-RUS   .714     
2.  SOLOVEV Sergey-RUS   .667     
3.  VASILIEV Alexander-RUS   .600     
  SYMCHYNA Maksym-UKR   .600     
5.  KLIMOVICH Evgen-UKR   .556     
6.  BORSHCH Artem-UKR   .545     
7.  MONAKHOV Nikita-RUS   .467     
8.  ARTAMONOV Artemiy-RUS   .462     
9.  LAMEIKA Andrei-BLR   .455     
  KARALEVICH Yauheni-BLR   .455     
Runs scored 
1.  MONAKHOV Maxim-RUS      
2.  SAMCHUK Victor-RUS      
  SOLOVEV Sergey-RUS      
4.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR      
  MONAKHOV Nikita-RUS      
  BORSHCH Artem-UKR      
  VASILIEV Alexander-RUS      
8.  9 tied at ...     
  
  
Hits 
1.  SOLOVEV Sergey-RUS      
2.  VASILIEV Alexander-RUS      
  SAMCHUK Victor-RUS      
4.  MONAKHOV Nikita-RUS      
5.  ARTAMONOV Artemiy-RUS      
  AYZATULIN Maxim-RUS      
  BORSHCH Artem-UKR      
8.  KOBRINETS Alexey-RUS      
  BAKALETS Akosta Y.-RUS      
10.  5 tied at ...     
Runs batted in 
1.  SOLOVEV Sergey-RUS      
2.  SAMCHUK Victor-RUS      
3.  ARTAMONOV Artemiy-RUS      
  AYZATULIN Maxim-RUS      
  KOBRINETS Alexey-RUS      
6.  7 tied at ...     
  
  
  
  
Doubles 
1.  ARTAMONOV Artemiy-RUS      
  SOLOVEV Sergey-RUS      
  AYZATULIN Maxim-RUS      
  KLIMOVICH Evgen-UKR      
5.  7 tied at ...     
  
  
  
  
  
Triples 
1.  ARTAMONOV Artemiy-RUS      
  SYMCHYNA Maksym-UKR      
  BORSHCH Artem-UKR      
  
  
  
  
  
  
  
Home runs 
1.  BORSHCH Artem-UKR      
  SAMCHUK Victor-RUS      
  
  
  
  
  
  
  
  
Total bases 
1.  SAMCHUK Victor-RUS   11     
2.  BORSHCH Artem-UKR   10     
  SOLOVEV Sergey-RUS   10     
4.  ARTAMONOV Artemiy-RUS      
5.  VASILIEV Alexander-RUS      
6.  AYZATULIN Maxim-RUS      
  MONAKHOV Nikita-RUS      
8.  SYMCHYNA Maksym-UKR      
  BAKALETS Akosta Y.-RUS      
10.  4 tied at ...     
Walks 
1.  VASILIEV Alexander-RUS      
2.  MONAKHOV Maxim-RUS      
  KARALEVICH Yauheni-BLR      
  SYMCHYNA Maksym-UKR      
  BOIKO Roman-UKR      
  SAMCHUK Victor-RUS      
7.  8 tied at ...     
  
  
  
Hit by pitch 
1.  SAVCHENKO Vitalii-UKR      
2.  KARALEVICH Yauheni-BLR      
  MAKSIAKOV Aleksandr-RUS      
  ARTAMONOV Artemiy-RUS      
  SECHKA Aliaksandr-BLR      
  AGAPOV Denys-UKR      
  KLIMOVICH Evgen-UKR      
  
  
  
Sac bunts 
1.  MONAKHOV Nikita-RUS      
  MAKSIAKOV Aleksandr-RUS      
  VESHKIN Alexey-RUS      
  BOIKO Roman-UKR      
  SOLOVEV Sergey-RUS      
  
  
  
  
  
Sac flies 
1.  LAMEIKA Andrei-BLR      
  KOBRINETS Alexey-RUS      
  SOLOVEV Sergey-RUS      
  
  
  
  
  
  
  
Stolen bases 
1.  SAMCHUK Victor-RUS      
2.  VASILIEV Alexander-RUS      
3.  KOBRINETS Alexey-RUS      
  MONAKHOV Maxim-RUS      
  IVANOVICH Aliaksandr-BLR      
  KLIMOVICH Evgen-UKR      
  AGAPOV Denys-UKR      
  
  
  
Total plate appearances 
1.  VASILIEV Alexander-RUS   20     
2.  SOLOVEV Sergey-RUS   16     
  MONAKHOV Nikita-RUS   16     
4.  KOBRINETS Alexey-RUS   15     
  MONAKHOV Maxim-RUS   15     
6.  SAMCHUK Victor-RUS   14     
7.  ARTAMONOV Artemiy-RUS   13     
8.  AYZATULIN Maxim-RUS   12     
  BOIKO Roman-UKR   12     
  BAKALETS Akosta Y.-RUS   12     
At bats 
1.  VASILIEV Alexander-RUS   15     
2.  MONAKHOV Nikita-RUS   14     
3.  ARTAMONOV Artemiy-RUS   12     
  KOBRINETS Alexey-RUS   12     
  SOLOVEV Sergey-RUS   12     
  MONAKHOV Maxim-RUS   12     
  AYZATULIN Maxim-RUS   12     
8.  SAMCHUK Victor-RUS   11     
  BAKALETS Akosta Y.-RUS   11     
10.  2 tied at ...  10     
Steal attempts 
1.  VASILIEV Alexander-RUS      
  SAMCHUK Victor-RUS      
3.  KLIMOVICH Evgen-UKR      
  MONAKHOV Maxim-RUS      
  BAKALETS Akosta Y.-RUS      
  IVANOVICH Aliaksandr-BLR      
  KOBRINETS Alexey-RUS      
  AGAPOV Denys-UKR      
  
  
Strikeouts 
1.  TOROPOV Aleksandr-RUS      
  VIARZHIBITSKI Dim.-BLR      
3.  SUSHYLIN Yauheni-BLR      
  PAPRUHA Vitali-BLR      
  ARTAMONOV Artemiy-RUS      
  VASILIEV Alexander-RUS      
7.  12 tied at ...     
  
  
  
Caught stealing 
1.  BAKALETS Akosta Y.-RUS      
  VASILIEV Alexander-RUS      
  
  
  
  
  
  
  
  
Grounded into DP 
1.  PRYPUTNEVICH Anton-BLR      
2.  SAVCHENKO Vitalii-UKR      
  SHTRO Yury-BLR      
  TOROPOV Aleksandr-RUS      
  VESHKIN Alexey-RUS      
  AGAPOV Denys-UKR      
  BORSHCH Artem-UKR      
  GLUKHYI Alexiy-UKR      
  
  

Avg vs left 
1.  SOLOVEV Sergey-RUS   1.000     
  LAMEIKA Andrei-BLR   1.000     
3.  SAMCHUK Victor-RUS   .667     
  BORSHCH Artem-UKR   .667     
5.  KOBRINETS Alexey-RUS   .500     
  KLIMOVICH Evgen-UKR   .500     
7.  AYZATULIN Maxim-RUS   .333     
  GLUKHYI Alexiy-UKR   .333     
9.  VASILIEV Alexander-RUS   .000     
  MONAKHOV Nikita-RUS   .000     
Avg vs right 
1.  SAMCHUK Victor-RUS   .625     
2.  SOLOVEV Sergey-RUS   .556     
3.  VASILIEV Alexander-RUS   .500     
  MONAKHOV Nikita-RUS   .500     
5.  AYZATULIN Maxim-RUS   .444     
  BAKALETS Akosta Y.-RUS   .444     
7.  BORSHCH Artem-UKR   .429     
  SYMCHYNA Maksym-UKR   .429     
9.  ARTAMONOV Artemiy-RUS   .417     
10.  MONAKHOV Maxim-RUS   .333     
Pct reach as leadoff 
1.  SOLOVEV Sergey-RUS   1.000     
  BAKALETS Akosta Y.-RUS   1.000     
  SAMCHUK Victor-RUS   1.000     
  SYMCHYNA Maksym-UKR   1.000     
5.  AYZATULIN Maxim-RUS   .750     
6.  MONAKHOV Maxim-RUS   .625     
7.  VASILIEV Alexander-RUS   .500     
  BOIKO Roman-UKR   .500     
  LAMEIKA Andrei-BLR   .500     
  KLIMOVICH Evgen-UKR   .500     
Avg w/2 outs 
1.  ARTAMONOV Artemiy-RUS   1.000     
2.  BORSHCH Artem-UKR   .750     
3.  KOBRINETS Alexey-RUS   .600     
  SOLOVEV Sergey-RUS   .600     
5.  SAMCHUK Victor-RUS   .500     
  BOIKO Roman-UKR   .500     
  KARALEVICH Yauheni-BLR   .500     
8.  MONAKHOV Nikita-RUS   .375     
9.  LAMEIKA Andrei-BLR   .333     
10.  VASILIEV Alexander-RUS   .250     
Avg w/bases empty 
1.  SAMCHUK Victor-RUS   .750     
2.  MAKSIAKOV Aleksandr-RUS   .667     
3.  VASILIEV Alexander-RUS   .600     
  AYZATULIN Maxim-RUS   .600     
  SYMCHYNA Maksym-UKR   .600     
6.  LAMEIKA Andrei-BLR   .500     
7.  MONAKHOV Nikita-RUS   .400     
  BORSHCH Artem-UKR   .400     
9.  SHANDURSKYI Sergi-UKR   .333     
  KLIMOVICH Evgen-UKR   .333     
Avg w/runners 
1.  SOLOVEV Sergey-RUS   .727     
2.  KOBRINETS Alexey-RUS   .600     
  BORSHCH Artem-UKR   .600     
4.  SAMCHUK Victor-RUS   .571     
5.  ARTAMONOV Artemiy-RUS   .500     
  KISLIAKOU Yauheni-BLR   .500     
7.  MONAKHOV Nikita-RUS   .444     
8.  BAKALETS Akosta Y.-RUS   .429     
9.  VASILIEV Alexander-RUS   .400     
  MONAKHOV Maxim-RUS   .400     
Avg w/bases loaded 
1.  KOBRINETS Alexey-RUS   1.000     
  MAKSIAKOV Aleksandr-RUS   1.000     
3.  AYZATULIN Maxim-RUS   .500     
4.  MONAKHOV Nikita-RUS   .000     
  BAKALETS Akosta Y.-RUS   .000     
  GLUKHYI Alexiy-UKR   .000     
  PRYPUTNEVICH Anton-BLR   .000     
  BOIKO Roman-UKR   .000     
  POLIAKOV Ievhen-UKR   .000     
  VASHAKIDZE Alexander-RUS   .000     
Avg w/RBI ops 
1.  SOLOVEV Sergey-RUS   .700     
2.  KOBRINETS Alexey-RUS   .667     
3.  BORSHCH Artem-UKR   .600     
4.  SAMCHUK Victor-RUS   .500     
  KISLIAKOU Yauheni-BLR   .500     
6.  VASILIEV Alexander-RUS   .400     
7.  MONAKHOV Nikita-RUS   .375     
8.  ARTAMONOV Artemiy-RUS   .333     
  LAMEIKA Andrei-BLR   .333     
  KLIMOVICH Evgen-UKR   .333     
Pct adv runners 
1.  BORSHCH Artem-UKR   .833     
2.  SOLOVEV Sergey-RUS   .786     
3.  KLIMOVICH Evgen-UKR   .750     
4.  KOBRINETS Alexey-RUS   .714     
5.  ARTAMONOV Artemiy-RUS   .667     
  LAMEIKA Andrei-BLR   .667     
  SYMCHYNA Maksym-UKR   .667     
  KARALEVICH Yauheni-BLR   .667     
9.  SAMCHUK Victor-RUS   .625     
10.  VASILIEV Alexander-RUS   .545     
Pinch hitting avg 
1.  SEMENOV Oleg-RUS   1.000     
2.  KLIMOVICH Evgen-UKR   .000     
  MAKSIAKOV Aleksandr-RUS   .000     
  TOROPOV Aleksandr-RUS   .000     
  POLIAKOV Ievhen-UKR   .000     
  SHANDURSKYI Sergi-UKR   .000     
  CHEREPANOV Ivan-UKR   .000     
  AYZATULIN Maxim-RUS   .000     
  SAVCHENKO Vitalii-UKR   .000     
  
Pinch hit at bats 
1.  SEMENOV Oleg-RUS      
  TOROPOV Aleksandr-RUS      
  MAKSIAKOV Aleksandr-RUS      
  KLIMOVICH Evgen-UKR      
  SAVCHENKO Vitalii-UKR      
  AYZATULIN Maxim-RUS      
  CHEREPANOV Ivan-UKR      
  SHANDURSKYI Sergi-UKR      
  POLIAKOV Ievhen-UKR      
  
Pinch hits 
1.  SEMENOV Oleg-RUS      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2-out RBIs 
1.  AYZATULIN Maxim-RUS      
  ARTAMONOV Artemiy-RUS      
  SAMCHUK Victor-RUS      
  SOLOVEV Sergey-RUS      
5.  KOBRINETS Alexey-RUS      
6.  6 tied at ...     
  
  
  
  
Runners advanced 
1.  PRYPUTNEVICH Anton-BLR      
  SOLOVEV Sergey-RUS      
  MAKSIAKOV Aleksandr-RUS      
4.  CHEREPANOV Ivan-UKR      
5.  KLIMOVICH Evgen-UKR      
  VESHKIN Alexey-RUS      
  LAMEIKA Andrei-BLR      
  MONAKHOV Nikita-RUS      
  BOIKO Roman-UKR      
10.  5 tied at ...     
Runners left on base 
1.  MONAKHOV Nikita-RUS      
2.  AYZATULIN Maxim-RUS      
3.  VASHAKIDZE Alexander-RUS      
4.  BAKALETS Akosta Y.-RUS      
  VASILYEV Viacheslav-RUS      
6.  VIARZHIBITSKI Dim.-BLR      
  GLUKHYI Alexiy-UKR      
  VASILIEV Alexander-RUS      
  PRYPUTNEVICH Anton-BLR      
10.  2 tied at ...     
Fly outs 
1.  KOBRINETS Alexey-RUS      
2.  AYZATULIN Maxim-RUS      
  MONAKHOV Maxim-RUS      
  VASILYEV Viacheslav-RUS      
  VESHKIN Alexey-RUS      
  MONAKHOV Nikita-RUS      
7.  KARALEVICH Yauheni-BLR      
  BOIKO Roman-UKR      
  KISLIAKOU Yauheni-BLR      
  SOLOVEV Sergey-RUS      
Ground outs 
1.  LOPATA Roman-UKR      
  GLUKHYI Alexiy-UKR      
3.  POLIAKOV Ievhen-UKR      
  LIMARENKO Dmytro-UKR      
  PRYPUTNEVICH Anton-BLR      
6.  KALACHIK Anatoly-BLR      
  MONAKHOV Nikita-RUS      
  MAKSIAKOV Aleksandr-RUS      
  VASILIEV Alexander-RUS      
10.  11 tied at ...     
Fly outs/Ground outs 
1.  KOBRINETS Alexey-RUS   3.00     
2.  AYZATULIN Maxim-RUS   2.00     
  MONAKHOV Maxim-RUS   2.00     
  SYMCHYNA Maksym-UKR   2.00     
5.  SOLOVEV Sergey-RUS   1.50     
  KISLIAKOU Yauheni-BLR   1.50     
  KARALEVICH Yauheni-BLR   1.50     
8.  MONAKHOV Nikita-RUS   1.00     
  VIARZHIBITSKI Dim.-BLR   1.00     
  LAMEIKA Andrei-BLR   1.00     
Ground outs/Fly outs 
1.  LOPATA Roman-UKR   99.00     
  GLUKHYI Alexiy-UKR   99.00     
  LIMARENKO Dmytro-UKR   99.00     
  KLIMOVICH Evgen-UKR   99.00     
5.  PRYPUTNEVICH Anton-BLR   5.00     
6.  VASILIEV Alexander-RUS   4.00     
7.  ARTAMONOV Artemiy-RUS   3.00     
  SAMCHUK Victor-RUS   3.00     
9.  BORSHCH Artem-UKR   2.00     
10.  BAKALETS Akosta Y.-RUS   1.50     

Hits per game 
1.  SOLOVEV Sergey-RUS   2.00     
2.  VASILIEV Alexander-RUS   1.75     
  SAMCHUK Victor-RUS   1.75     
4.  ARTAMONOV Artemiy-RUS   1.67     
  BORSHCH Artem-UKR   1.67     
6.  MONAKHOV Nikita-RUS   1.50     
7.  AYZATULIN Maxim-RUS   1.25     
8.  KOBRINETS Alexey-RUS   1.00     
  BAKALETS Akosta Y.-RUS   1.00     
  LAMEIKA Andrei-BLR   1.00     
Runs scored per game 
1.  MONAKHOV Maxim-RUS   1.25     
2.  SOLOVEV Sergey-RUS   1.00     
  SAMCHUK Victor-RUS   1.00     
  BORSHCH Artem-UKR   1.00     
5.  VASILIEV Alexander-RUS   0.75     
  MONAKHOV Nikita-RUS   0.75     
7.  ARTAMONOV Artemiy-RUS   0.67     
  BOIKO Roman-UKR   0.67     
  SYMCHYNA Maksym-UKR   0.67     
  KLIMOVICH Evgen-UKR   0.67     
Doubles per game 
1.  ARTAMONOV Artemiy-RUS   0.67     
  KLIMOVICH Evgen-UKR   0.67     
3.  SOLOVEV Sergey-RUS   0.50     
  AYZATULIN Maxim-RUS   0.50     
5.  VASILIEV Alexander-RUS   0.25     
  MONAKHOV Nikita-RUS   0.25     
  BAKALETS Akosta Y.-RUS   0.25     
  SAMCHUK Victor-RUS   0.25     
9.  KOBRINETS Alexey-RUS   0.00     
  MONAKHOV Maxim-RUS   0.00     
Triples per game 
1.  ARTAMONOV Artemiy-RUS   0.33     
  BORSHCH Artem-UKR   0.33     
  SYMCHYNA Maksym-UKR   0.33     
4.  VASILIEV Alexander-RUS   0.00     
  MONAKHOV Nikita-RUS   0.00     
  MONAKHOV Maxim-RUS   0.00     
  SOLOVEV Sergey-RUS   0.00     
  KOBRINETS Alexey-RUS   0.00     
  AYZATULIN Maxim-RUS   0.00     
  BAKALETS Akosta Y.-RUS   0.00     
Homers per game 
1.  BORSHCH Artem-UKR   0.33     
2.  SAMCHUK Victor-RUS   0.25     
3.  VASILIEV Alexander-RUS   0.00     
  MONAKHOV Nikita-RUS   0.00     
  MONAKHOV Maxim-RUS   0.00     
  SOLOVEV Sergey-RUS   0.00     
  ARTAMONOV Artemiy-RUS   0.00     
  KOBRINETS Alexey-RUS   0.00     
  AYZATULIN Maxim-RUS   0.00     
  BAKALETS Akosta Y.-RUS   0.00     
RBIs per game 
1.  SOLOVEV Sergey-RUS   2.25     
2.  ARTAMONOV Artemiy-RUS   1.00     
  SAMCHUK Victor-RUS   1.00     
4.  AYZATULIN Maxim-RUS   0.75     
  KOBRINETS Alexey-RUS   0.75     
6.  BORSHCH Artem-UKR   0.67     
  LAMEIKA Andrei-BLR   0.67     
  BOIKO Roman-UKR   0.67     
  KLIMOVICH Evgen-UKR   0.67     
10.  MONAKHOV Nikita-RUS   0.50     
Stolen bases per game 
1.  SAMCHUK Victor-RUS   1.00     
2.  VASILIEV Alexander-RUS   0.75     
3.  KLIMOVICH Evgen-UKR   0.33     
4.  KOBRINETS Alexey-RUS   0.25     
  MONAKHOV Maxim-RUS   0.25     
6.  MONAKHOV Nikita-RUS   0.00     
  ARTAMONOV Artemiy-RUS   0.00     
  SOLOVEV Sergey-RUS   0.00     
  AYZATULIN Maxim-RUS   0.00     
  BAKALETS Akosta Y.-RUS   0.00     
Walks per game 
1.  VASILIEV Alexander-RUS   1.25     
2.  BOIKO Roman-UKR   1.00     
  KARALEVICH Yauheni-BLR   1.00     
  SYMCHYNA Maksym-UKR   1.00     
5.  MONAKHOV Maxim-RUS   0.75     
  SAMCHUK Victor-RUS   0.75     
7.  PRYPUTNEVICH Anton-BLR   0.67     
  LAMEIKA Andrei-BLR   0.67     
  KLIMOVICH Evgen-UKR   0.67     
10.  KOBRINETS Alexey-RUS   0.50     
Strikeouts per game 
1.  KOBRINETS Alexey-RUS   0.00     
  SAMCHUK Victor-RUS   0.00     
  LIMARENKO Dmytro-UKR   0.00     
  SYMCHYNA Maksym-UKR   0.00     
5.  MONAKHOV Nikita-RUS   0.25     
  AYZATULIN Maxim-RUS   0.25     
  SOLOVEV Sergey-RUS   0.25     
8.  LAMEIKA Andrei-BLR   0.33     
  KARALEVICH Yauheni-BLR   0.33     
  KLIMOVICH Evgen-UKR   0.33     
At bats per game 
1.  ARTAMONOV Artemiy-RUS   4.00     
2.  VASILIEV Alexander-RUS   3.75     
3.  MONAKHOV Nikita-RUS   3.50     
4.  BORSHCH Artem-UKR   3.33     
  VIARZHIBITSKI Dim.-BLR   3.33     
6.  AYZATULIN Maxim-RUS   3.00     
  SOLOVEV Sergey-RUS   3.00     
  MONAKHOV Maxim-RUS   3.00     
  KOBRINETS Alexey-RUS   3.00     
  PRYPUTNEVICH Anton-BLR   3.00     
Plate appearances/game 
1.  VASILIEV Alexander-RUS   5.00     
2.  ARTAMONOV Artemiy-RUS   4.33     
3.  MONAKHOV Nikita-RUS   4.00     
  SOLOVEV Sergey-RUS   4.00     
  BOIKO Roman-UKR   4.00     
6.  KOBRINETS Alexey-RUS   3.75     
  MONAKHOV Maxim-RUS   3.75     
8.  BORSHCH Artem-UKR   3.67     
  VIARZHIBITSKI Dim.-BLR   3.67     
  PRYPUTNEVICH Anton-BLR   3.67     

Earned run avg 
1.  LEONOV Denis-RUS   0.00     
  LOBANOV Andrey-RUS   0.00     
  LOPATA Artem-UKR   0.00     
4.  VASILYEV Viacheslav-RUS   1.50     
5.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   4.50     
6.  LIMARENKO Dmytro-UKR   7.20     
7.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   13.50     
  
  
  
Opposing bat avg 
1.  LOPATA Artem-UKR   .053     
2.  LEONOV Denis-RUS   .077     
3.  VASILYEV Viacheslav-RUS   .136     
4.  LOBANOV Andrey-RUS   .167     
5.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   .313     
6.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   .400     
7.  LIMARENKO Dmytro-UKR   .409     
  
  
  
Innings pitched 
1.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   8.0     
  LEONOV Denis-RUS   8.0     
3.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   7.1     
  LOBANOV Andrey-RUS   7.1     
5.  LOPATA Artem-UKR   6.0     
  VASILYEV Viacheslav-RUS   6.0     
7.  LIMARENKO Dmytro-UKR   5.0     
  
  
  
Batters struck out 
1.  LEONOV Denis-RUS      
2.  LOBANOV Andrey-RUS      
3.  LOPATA Artem-UKR      
4.  LIMARENKO Dmytro-UKR      
5.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR      
  SHEVCHENKO Maxim-RUS      
7.  FILIPPOV Andrey-RUS      
  LOBANOV Nikita-RUS      
  VASILYEV Viacheslav-RUS      
10.  5 tied at ...     
Batters SO out looking 
1.  LEONOV Denis-RUS      
2.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR      
  SHIROKIY Anton-RUS      
  LOPATA Artem-UKR      
5.  SHEVCHENKO Maxim-RUS      
  KOROLOV Anatoliy-UKR      
  MAKSYMOV Sergiy-UKR      
  LOBANOV Andrey-RUS      
  LIMARENKO Dmytro-UKR      
  LOBANOV Nikita-RUS      
Wins 
1.  VASILYEV Viacheslav-RUS      
  LOBANOV Andrey-RUS      
  LEONOV Denis-RUS      
  LOPATA Artem-UKR      
  FILIPPOV Andrey-RUS      
  
  
  
  
  
Saves 
None 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Appearances 
1.  KISLIAKOU Yauheni-BLR      
2.  MAIFAT Roman-UKR      
  SHTRO Yury-BLR      
  LOBANOV Nikita-RUS      
5.  18 tied at ...     
  
  
  
  
  
Games started 
1.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR      
  KOROLOV Konstyantyn-UKR      
  SHEVCHENKO Maxim-RUS      
  LIMARENKO Dmytro-UKR      
  VASILYEV Viacheslav-RUS      
  LOBANOV Andrey-RUS      
  LEONOV Denis-RUS      
  KISLIAKOU Yauheni-BLR      
  KALACHIK Anatoly-BLR      
  GLUKHYI Alexiy-UKR      
Games finished 
1.  LOBANOV Nikita-RUS      
  KISLIAKOU Yauheni-BLR      
3.  SHTRO Yury-BLR      
  MAKSYMOV Sergiy-UKR      
  SHIROKIY Anton-RUS      
  KOROLOV Anatoliy-UKR      
  LITVINCHUK Ihor-UKR      
  FILIPPOV Andrey-RUS      
  
  
Games in relief 
1.  SHTRO Yury-BLR      
  LOBANOV Nikita-RUS      
  KISLIAKOU Yauheni-BLR      
  MAIFAT Roman-UKR      
5.  9 tied at ...     
  
  
  
  
  
Sac bunts allowed 
1.  KISLIAKOU Yauheni-BLR      
2.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR      
  KALACHIK Anatoly-BLR      
  MAIFAT Roman-UKR      
  
  
  
  
  
  
Sac flies allowed 
1.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR      
  KISLIAKOU Yauheni-BLR      
  LOPATA Artem-UKR      
  
  
  
  
  
  
  
Losses 
1.  KISLIAKOU Yauheni-BLR      
  KALACHIK Anatoly-BLR      
  LIMARENKO Dmytro-UKR      
  IVANOVICH Aliaksandr-BLR      
  KOROLOV Konstyantyn-UKR      
  
  
  
  
  
Runners picked off 
None 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Wild pitches 
1.  BARASHENKA Uladzis.-BLR      
  KISLIAKOU Yauheni-BLR      
3.  LIMARENKO Dmytro-UKR      
  
  
  
  
  
  
  
Balks 
1.  SHTRO Yury-BLR      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hit batters 
1.  KISLIAKOU Yauheni-BLR      
2.  SHTRO Yury-BLR      
  MAIFAT Roman-UKR      
  FILIPPOV Andrey-RUS      
  LITVINCHUK Ihor-UKR      
  LOBANOV Nikita-RUS      
  SHIROKIY Anton-RUS      
  
  
  
Intentional BB allowed 
1.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hits allowed 
1.  LOPATA Artem-UKR      
2.  LEONOV Denis-RUS      
3.  VASILYEV Viacheslav-RUS      
4.  LOBANOV Andrey-RUS      
5.  LIMARENKO Dmytro-UKR      
6.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   10     
7.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   14     
  
  
  
Runs allowed 
1.  LOBANOV Andrey-RUS      
  LEONOV Denis-RUS      
3.  LOPATA Artem-UKR      
  VASILYEV Viacheslav-RUS      
5.  LIMARENKO Dmytro-UKR      
  IVANOVICH Aliaksandr-BLR      
7.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   15     
  
  
  
Earned runs allowed 
1.  LOBANOV Andrey-RUS      
  LEONOV Denis-RUS      
  LOPATA Artem-UKR      
4.  VASILYEV Viacheslav-RUS      
5.  LIMARENKO Dmytro-UKR      
  IVANOVICH Aliaksandr-BLR      
7.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   11     
  
  
  
Walks allowed 
1.  LOBANOV Andrey-RUS      
  LEONOV Denis-RUS      
3.  VASILYEV Viacheslav-RUS      
4.  LIMARENKO Dmytro-UKR      
5.  LOPATA Artem-UKR      
6.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR      
7.  KISLIAKOU Yauheni-BLR      
  
  
  
Doubles allowed 
1.  LEONOV Denis-RUS      
  VASILYEV Viacheslav-RUS      
3.  LOBANOV Andrey-RUS      
  LIMARENKO Dmytro-UKR      
  LOPATA Artem-UKR      
6.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR      
  KISLIAKOU Yauheni-BLR      
  
  
  
Triples allowed 
1.  LEONOV Denis-RUS      
  VASILYEV Viacheslav-RUS      
  LOBANOV Andrey-RUS      
  LIMARENKO Dmytro-UKR      
  LOPATA Artem-UKR      
6.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR      
7.  KISLIAKOU Yauheni-BLR      
  
  
  
Home runs allowed 
1.  LEONOV Denis-RUS      
  KISLIAKOU Yauheni-BLR      
  LOBANOV Andrey-RUS      
  LIMARENKO Dmytro-UKR      
  LOPATA Artem-UKR      
  IVANOVICH Aliaksandr-BLR      
7.  VASILYEV Viacheslav-RUS      
  
  
  

B/avg vs left 
1.  LOBANOV Andrey-RUS   .000     
  LOPATA Artem-UKR   .000     
  VASILYEV Viacheslav-RUS   .000     
4.  LEONOV Denis-RUS   .111     
5.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   .250     
6.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   .500     
7.  LIMARENKO Dmytro-UKR   .667     
  
  
  
B/avg vs right 
1.  LEONOV Denis-RUS   .059     
2.  LOPATA Artem-UKR   .063     
3.  VASILYEV Viacheslav-RUS   .143     
4.  LOBANOV Andrey-RUS   .211     
5.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   .321     
6.  LIMARENKO Dmytro-UKR   .368     
7.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   .387     
  
  
  
B/avg vs leadoff 
1.  LEONOV Denis-RUS   .000     
2.  VASILYEV Viacheslav-RUS   .167     
3.  LOPATA Artem-UKR   .200     
4.  LOBANOV Andrey-RUS   .250     
5.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   .375     
6.  LIMARENKO Dmytro-UKR   .600     
7.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   .750     
  
  
  
B/avg w/2 outs 
1.  LOPATA Artem-UKR   .000     
2.  VASILYEV Viacheslav-RUS   .125     
3.  LOBANOV Andrey-RUS   .167     
4.  LEONOV Denis-RUS   .200     
5.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   .214     
6.  LIMARENKO Dmytro-UKR   .286     
7.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   .333     
  
  
  
B/avg w/runners 
1.  LEONOV Denis-RUS   .000     
  LOPATA Artem-UKR   .000     
3.  LOBANOV Andrey-RUS   .143     
4.  VASILYEV Viacheslav-RUS   .167     
5.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   .316     
6.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   .385     
7.  LIMARENKO Dmytro-UKR   .615     
  
  
  
Fly ball outs 
1.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR      
2.  KISLIAKOU Yauheni-BLR      
3.  SHTRO Yury-BLR      
4.  KOROLOV Konstyantyn-UKR      
  LEONOV Denis-RUS      
  MAKSYMOV Sergiy-UKR      
  KALACHIK Anatoly-BLR      
  KOROLOV Anatoliy-UKR      
9.  3 tied at ...     
  
Ground ball outs 
1.  VASILYEV Viacheslav-RUS   13     
2.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   12     
3.  LEONOV Denis-RUS   11     
  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   11     
5.  LOBANOV Andrey-RUS   10     
6.  LOPATA Artem-UKR      
7.  SHEVCHENKO Maxim-RUS      
  KOROLOV Anatoliy-UKR      
  KOROLOV Konstyantyn-UKR      
10.  3 tied at ...     
Fly/Ground outs 
1.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   0.82     
2.  LIMARENKO Dmytro-UKR   0.75     
3.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   0.58     
4.  LEONOV Denis-RUS   0.36     
5.  LOPATA Artem-UKR   0.25     
6.  LOBANOV Andrey-RUS   0.20     
7.  VASILYEV Viacheslav-RUS   0.08     
  
  
  
Ground/Fly outs 
1.  VASILYEV Viacheslav-RUS   13.00     
2.  LOBANOV Andrey-RUS   5.00     
3.  LOPATA Artem-UKR   4.00     
4.  LEONOV Denis-RUS   2.75     
5.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   1.71     
6.  LIMARENKO Dmytro-UKR   1.33     
7.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   1.22     
  
  
  
Fly outs/game 
1.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   10.12     
2.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   8.59     
3.  LIMARENKO Dmytro-UKR   5.40     
4.  LEONOV Denis-RUS   4.50     
5.  LOPATA Artem-UKR   3.00     
6.  LOBANOV Andrey-RUS   2.45     
7.  VASILYEV Viacheslav-RUS   1.50     
  
  
  
Ground outs/game 
1.  VASILYEV Viacheslav-RUS   19.50     
2.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   14.73     
3.  LEONOV Denis-RUS   12.38     
  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   12.38     
5.  LOBANOV Andrey-RUS   12.27     
6.  LOPATA Artem-UKR   12.00     
7.  LIMARENKO Dmytro-UKR   7.20     
  
  
  

Innings per game 
1.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   8.00     
  LEONOV Denis-RUS   8.00     
3.  LOBANOV Andrey-RUS   7.33     
4.  VASILYEV Viacheslav-RUS   6.00     
  LOPATA Artem-UKR   6.00     
6.  LIMARENKO Dmytro-UKR   5.00     
7.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   2.44     
  
  
  
Strikeouts/game 
1.  LOPATA Artem-UKR   10.50     
2.  LEONOV Denis-RUS   10.12     
3.  LOBANOV Andrey-RUS   9.82     
4.  LIMARENKO Dmytro-UKR   9.00     
5.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   4.50     
  VASILYEV Viacheslav-RUS   4.50     
7.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   2.45     
  
  
  
Walks allowed/game 
1.  LEONOV Denis-RUS   0.00     
  LOBANOV Andrey-RUS   0.00     
3.  VASILYEV Viacheslav-RUS   1.50     
4.  LIMARENKO Dmytro-UKR   3.60     
5.  LOPATA Artem-UKR   6.00     
6.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   6.75     
7.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   11.05     
  
  
  
Doubles allowed/game 
1.  LEONOV Denis-RUS   0.00     
  VASILYEV Viacheslav-RUS   0.00     
3.  LOBANOV Andrey-RUS   1.23     
4.  LOPATA Artem-UKR   1.50     
5.  LIMARENKO Dmytro-UKR   1.80     
6.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   2.25     
7.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   2.45     
  
  
  
Triples allowed/game 
1.  LEONOV Denis-RUS   0.00     
  LOBANOV Andrey-RUS   0.00     
  LOPATA Artem-UKR   0.00     
  VASILYEV Viacheslav-RUS   0.00     
  LIMARENKO Dmytro-UKR   0.00     
6.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   1.12     
7.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   2.45     
  
  
  
Homers allowed/game 
1.  LEONOV Denis-RUS   0.00     
  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   0.00     
  LOBANOV Andrey-RUS   0.00     
  KISLIAKOU Yauheni-BLR   0.00     
  LOPATA Artem-UKR   0.00     
  LIMARENKO Dmytro-UKR   0.00     
7.  VASILYEV Viacheslav-RUS   1.50     
  
  
  
Batters faced/game 
1.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   60.14     
2.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   45.00     
3.  LIMARENKO Dmytro-UKR   43.20     
4.  LOPATA Artem-UKR   36.00     
5.  VASILYEV Viacheslav-RUS   34.50     
6.  LOBANOV Andrey-RUS   29.45     
7.  LEONOV Denis-RUS   29.25     
  
  
  
Hits allowed/game 
1.  LOPATA Artem-UKR   1.50     
2.  LEONOV Denis-RUS   2.25     
3.  VASILYEV Viacheslav-RUS   4.50     
4.  LOBANOV Andrey-RUS   4.91     
5.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   11.25     
6.  LIMARENKO Dmytro-UKR   16.20     
7.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   17.18     
  
  
  
Runs allowed/game 
1.  LEONOV Denis-RUS   0.00     
  LOBANOV Andrey-RUS   0.00     
3.  LOPATA Artem-UKR   1.50     
  VASILYEV Viacheslav-RUS   1.50     
5.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   4.50     
6.  LIMARENKO Dmytro-UKR   7.20     
7.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   18.41     
  
  
  
Earned runs/game 
1.  LEONOV Denis-RUS   0.00     
  LOBANOV Andrey-RUS   0.00     
  LOPATA Artem-UKR   0.00     
4.  VASILYEV Viacheslav-RUS   1.50     
5.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR   4.50     
6.  LIMARENKO Dmytro-UKR   7.20     
7.  KISLIAKOU Yauheni-BLR   13.50     
  
  
  

Fielding pct 
1.  SOLOVEV Sergey-RUS   1.000     
  VIARZHIBITSKI Dim.-BLR   1.000     
  LIMARENKO Dmytro-UKR   1.000     
  KARALEVICH Yauheni-BLR   1.000     
  BAKALETS Akosta Y.-RUS   1.000     
  VESHKIN Alexey-RUS   1.000     
  ARTAMONOV Artemiy-RUS   1.000     
  LITVINCHUK Ihor-UKR   1.000     
  MAKSIAKOV Aleksandr-RUS   1.000     
  STOVBA Bogdan-UKR   1.000     
Chances 
1.  SOLOVEV Sergey-RUS   41     
2.  VIARZHIBITSKI Dim.-BLR   26     
3.  MONAKHOV Nikita-RUS   22     
4.  KARALEVICH Yauheni-BLR   20     
  LIMARENKO Dmytro-UKR   20     
6.  PRYPUTNEVICH Anton-BLR   16     
  KOBRINETS Alexey-RUS   16     
  LOPATA Roman-UKR   16     
9.  BAKALETS Akosta Y.-RUS   14     
10.  VESHKIN Alexey-RUS   13     
Putouts 
1.  SOLOVEV Sergey-RUS   39     
2.  VIARZHIBITSKI Dim.-BLR   26     
3.  MONAKHOV Nikita-RUS   19     
4.  LIMARENKO Dmytro-UKR   17     
5.  PRYPUTNEVICH Anton-BLR   13     
  VESHKIN Alexey-RUS   13     
7.  LITVINCHUK Ihor-UKR   10     
8.  STOVBA Bogdan-UKR      
9.  LAMEIKA Andrei-BLR      
10.  7 tied at ...     
Assists 
1.  KARALEVICH Yauheni-BLR   15     
2.  LOPATA Roman-UKR   12     
  KOBRINETS Alexey-RUS   12     
4.  BAKALETS Akosta Y.-RUS   11     
5.  ARTAMONOV Artemiy-RUS      
6.  BOIKO Roman-UKR      
7.  AYZATULIN Maxim-RUS      
  MAKSIAKOV Aleksandr-RUS      
9.  3 tied at ...     
  
Fielding double plays 
1.  SOLOVEV Sergey-RUS      
2.  LIMARENKO Dmytro-UKR      
3.  SHANDURSKYI Sergi-UKR      
  ARTAMONOV Artemiy-RUS      
  BAKALETS Akosta Y.-RUS      
  KOBRINETS Alexey-RUS      
  LOPATA Roman-UKR      
  BOIKO Roman-UKR      
9.  7 tied at ...     
  
Passed balls 
1.  CHEREPANOV Ivan-UKR      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Catchers interference 
None 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Steal attempts against 
1.  LAMEIKA Andrei-BLR      
2.  CHEREPANOV Ivan-UKR      
3.  LIMARENKO Dmytro-UKR      
  IVANOVICH Aliaksandr-BLR      
5.  KOROLOV Anatoliy-UKR      
  PRYPUTNEVICH Anton-BLR      
  KISLIAKOU Yauheni-BLR      
  STOVBA Bogdan-UKR      
9.  4 tied at ...     
  
Stolen bases against 
1.  LAMEIKA Andrei-BLR      
2.  CHEREPANOV Ivan-UKR      
3.  IVANOVICH Aliaksandr-BLR      
4.  KISLIAKOU Yauheni-BLR      
  PRYPUTNEVICH Anton-BLR      
  KOROLOV Anatoliy-UKR      
7.  6 tied at ...     
  
  
  
Caught stealing by 
1.  LIMARENKO Dmytro-UKR      
2.  STOVBA Bogdan-UKR      
  
  
  
  
  
  
  
  
Errors 
1.  AGAPOV Denys-UKR      
  KALACHIK Anatoly-BLR      
  PRYPUTNEVICH Anton-BLR      
4.  LOPATA Roman-UKR      
  KOBRINETS Alexey-RUS      
  MONAKHOV Nikita-RUS      
  SUSHYLIN Yauheni-BLR      
  SHANDURSKYI Sergi-UKR      
  KISLIAKOU Yauheni-BLR      
  
 

Per-Game Statistics

 

Player   ab  h/g  2b/g  3b/g  hr/g  bb/g  so/g  rbi/g  sb/g  r/g  *ab  *r  *h  *rbi  *bb  *k  *tb  *fly  *gnd 
SOLOVEV RUS   12  2.00  .50  .00  .00  .50  .25  2.25  .00  1.00  75  25  50  56  12  62  18  12 
SAMCHUK RUS   11  1.75  .25  .00  .25  .75  .00  1.00  1.00  1.00  78  28  50  28  21  78  21 
BORSHCH UKR   10  1.67  .00  .33  .33  .33  .67  .67  .00  1.00  90  27  45  18  18  90  18 
VASILIEV RUS   15  1.75  .25  .00  .00  1.25  .75  .25  .75  .75  75  15  35  25  15  40  20 
MONAKHOV N RUS   14  1.50  .25  .00  .00  .25  .25  .50  .00  .75  87  18  37  12  43  25  25 
SYMCHYNA UKR   1.00  .00  .33  .00  1.00  .00  .00  .00  .67  70  20  30  30  50  20  10 
AYZATULIN RUS   12  1.25  .50  .00  .00  .00  .25  .75  .00  .50  100  16  41  25  58  33  16 
ARTAMONOV RUS   12  1.67  .67  .33  .00  .00  1.00  1.00  .00  .67  92  15  38  23  23  69  23 
LAMEIKA BLR   1.00  .00  .00  .00  .67  .33  .67  .00  .00  72  27  18  18  27  18  18 
BAKALETS RUS   11  1.00  .25  .00  .00  .25  .50  .50  .00  .50  91  16  33  16  16  41  16  25 
KOBRINETS RUS   12  1.00  .00  .00  .00  .50  .00  .75  .25  .25  80  26  20  13  26  40  13 
KLIMOVICH UKR   .67  .67  .00  .00  .67  .33  .67  .33  .67  66  22  22  22  22  11  44  33 
MONAKHOV M RUS   12  .75  .00  .00  .00  .75  .50  .00  .25  1.25  80  33  20  20  13  20  26  13 
VIARZHBITSKI BLR   10  .67  .00  .00  .00  .33  1.33  .00  .00  .33  90  18  36  18  18  18 
KARALEVICH BLR   .33  .00  .00  .00  1.00  .33  .00  .00  .00  63  27  27  18 
BOIKO UKR   .33  .00  .00  .00  1.00  .67  .67  .00  .67  66  16  16  25  16  25  25 
GLUKHYI UKR   .33  .00  .00  .00  .00  .67  .00  .00  .00  100  11  22  11  66 
LOPATA R UKR   .33  .00  .00  .00  .00  .67  .00  .00  .00  100  11  22  11  66 
PRYPUTNEVICH BLR   .33  .00  .00  .00  .67  .67  .33  .00  .00  81  18  18  45 
KISLIAKOU BLR   .33  .00  .00  .00  .00  .67  .00  .00  .00  100  11  22  11  33  22 
LIMARENKO UKR   .00  .00  .00  .00  .33  .00  .00  .00  .33  88  11  11  55 
----------
SEMENOV RUS   1.00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  1.00  100  100  100  100 
SHANDURSKYI UKR   1.00  .33  .00  .00  .00  .00  .33  .00  .33  100  16  50  16  66  50 
MAKSIAKOV RUS   .75  .25  .00  .00  .00  .25  .50  .00  .25  80  10  30  20  10  40  10  40 
LISNYTSKY UKR   .50  .00  .00  .00  .50  .50  .00  .00  .50  75  25  25  25  25  25  25 
IVANOVICH BLR   .67  .33  .00  .00  .33  .67  .00  .33  1.00  87  37  25  12  25  37  37 
POLIAKOV UKR   .00  .00  .00  .00  .33  .33  .33  .00  .67  87  25  12  12  12  62 
PAPRUHA BLR   .00  .00  .00  .00  .33  1.00  .00  .00  .00  87  12  37  12  37 
SUSHYLIN BLR   .00  .00  .00  .00  .33  1.00  .00  .00  .00  85  14  42  42 
TOROPOV RUS   .00  .00  .00  .00  .50  1.00  .00  .00  .25  75  12  25  50  12  12 
VASILYEV RUS   .00  .00  .00  .00  .33  .00  .00  .00  .33  85  14  14  57  28 
KALACHIK BLR   .00  .00  .00  .00  .00  .33  .00  .00  .00  100  16  16  66 
VESHKIN RUS   .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  85  57  28 
AGAPOV UKR   .00  .00  .00  .00  .50  .50  .00  .50  1.00  71  28  14  14  14  42 
STOVBA UKR   .00  .00  .00  .00  .00  1.00  .00  .00  .00  100  50  25 
VASHAKIDZE RUS   .00  .00  .00  .00  .33  .00  .33  .00  .00  80  20  20  20  60 
LITVINCHUK UKR   .00  .00  .00  .00  .00  .50  .00  .00  .00  100  33  33  33 
SAVCHENKO UKR   .00  .00  .00  .00  1.00  .00  .50  .00  1.00  42  28  14  28  14  28 
CHEREPANOV UKR   .00  .00  .00  .00  .33  .00  .33  .00  .00  75  25  25  25  50 
BARASHENKA BLR   .00  .00  .00  .00  .00  1.00  .00  .00  .00  100  66  33 
HIDLEUSKI BLR   .00  .00  .00  .00  .00  .67  .00  .00  .00  100  100 
SECHKA BLR   .00  .00  .00  .00  .00  1.00  .00  .00  .00  50  50 
SHTRO BLR   .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  100  100 
MAKSYMOV UKR   .00  .00  .00  .00  .67  .00  .00  .00  .00  100 
Totals   10  309  8.00  1.50  .30  .20  5.00  5.70  4.30  1.20  5.20  82  13  21  11  13  15  28  16  28 

* = average based on 100 plate appearances
Player   app  ip  ip/app  +ip  +h  +r  +er  +bb  +so  +2b  +3b  +hr  +bf  +era  +fly  +gnd 
LEONOV RUS   8.0  8.0  9.0  2.2  0.0  0.0  0.0  10.1  ---  ---  ---  29.2  0.00  4.5  12.4 
LOBANOV A RUS   7.1  7.1  9.0  4.9  0.0  0.0  0.0  9.8  1.2  ---  ---  29.5  0.00  2.5  12.3 
LOPATA A UKR   6.0  6.0  9.0  1.5  1.5  0.0  6.0  10.5  1.5  ---  ---  36.0  0.00  3.0  12.0 
VASILYEV RUS   6.0  6.0  9.0  4.5  1.5  1.5  1.5  4.5  ---  ---  1.5  34.5  1.50  1.5  19.5 
IVANOVICH BLR   8.0  8.0  9.0  11.2  4.5  4.5  6.8  4.5  2.2  1.1  ---  45.0  4.50  10.1  12.4 
LIMARENKO UKR   5.0  5.0  9.0  16.2  7.2  7.2  3.6  9.0  1.8  ---  ---  43.2  7.20  5.4  7.2 
KISLIAKOU BLR   7.1  2.1  9.0  17.2  18.4  13.5  11.0  2.5  2.5  2.5  ---  60.1  13.50  8.6  14.7 
----------
SHEVCHENKO RUS   4.0  4.0  9.0  4.5  0.0  0.0  2.2  9.0  ---  ---  ---  33.8  0.00  6.8  11.2 
FILIPPOV RUS   3.0  3.0  9.0  6.0  0.0  0.0  0.0  9.0  ---  ---  ---  33.0  0.00  9.0  6.0 
SHTRO BLR   2.1  1.0  9.0  11.6  7.7  0.0  7.7  0.0  ---  ---  ---  57.9  0.00  19.3  7.7 
SHIROKIY RUS   1.2  1.2  9.0  0.0  0.0  0.0  5.4  10.8  ---  ---  ---  37.8  0.00  5.4  10.8 
CHERMOSHENT RUS   1.0  1.0  9.0  18.0  0.0  0.0  9.0  0.0  ---  ---  ---  45.0  0.00  9.0  9.0 
VOROTYNTSEV RUS   1.0  1.0  9.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  ---  ---  ---  27.0  0.00  9.0  18.0 
KOROLOV A UKR   4.0  4.0  9.0  11.2  2.2  2.2  0.0  4.5  2.2  ---  ---  36.0  2.25  9.0  11.2 
MAKSYMOV UKR   2.1  2.1  9.0  15.4  3.9  3.9  0.0  3.9  3.9  ---  ---  42.4  3.86  15.4  7.7 
LOBANOV N RUS   2.0  1.0  9.0  4.5  4.5  4.5  22.5  13.5  ---  ---  ---  54.0  4.50  0.0  9.0 
MAIFAT UKR   2.0  1.0  9.0  0.0  9.0  9.0  13.5  0.0  ---  ---  ---  45.0  9.00  9.0  18.0 
LITVINCHUK UKR   1.0  1.0  9.0  18.0  9.0  9.0  9.0  0.0  ---  ---  ---  54.0  9.00  9.0  9.0 
KALACHIK BLR   2.2  2.2  9.0  16.9  20.2  13.5  10.1  6.8  10.1  ---  ---  57.4  13.50  13.5  6.8 
KOROLOV K UKR   3.2  3.2  9.0  24.5  17.2  17.2  4.9  4.9  4.9  ---  2.5  56.5  17.18  9.8  12.3 
BARASHENKA BLR   1.2  1.2  9.0  5.4  21.6  21.6  32.4  0.0  5.4  ---  ---  59.4  21.60  0.0  21.6 
GLUKHYI UKR   0.0  0.0  9.0  0.0  99.0  99.0  99.0  0.0  ---  ---  ---  99.0  99.00  0.0  0.0 
Totals   10  80.0  8.0  9.0  9.0  5.8  4.8  5.6  6.4  1.7  0.3  0.2  42.2  4.84  6.9  12.1 

+ = average based on 9-inning game

 

Analysis Statistics

 

   vs Left  vs Right  w/runners on  w/bases empty  w/bases loaded  rch by leadoff  fly  gnd  fly/ 
Player  ab  avg  ab  avg  ab  avg  ab  avg  rch  ops  pct  ab  avg  out  out  gnd 
AGAPOV UKR   .000  .000  .000  .000  ---  .000  0.3 
ARTAMONOV RUS   ---  12  .417  .500  .250  ---  .000  0.3 
AYZATULIN RUS   .333  .444  .286  .600  .500  .750  2.0 
BAKALETS RUS   .000  .444  .429  .250  .000  1.000  0.7 
BARASHENKA BLR   ---  .000  .000  .000  ---  .000  0.0 
BOIKO UKR   .000  .167  .200  .000  .000  .500  1.0 
BORSHCH UKR   .667  .429  .600  .400  ---  .000  0.5 
CHEREPANOV UKR   ---  .000  .000  ---  .000  ---  0.5 
GLUKHYI UKR   .333  .000  .000  .167  .000  .333  0.0 
HIDLEUSKI BLR   ---  .000  .000  .000  ---  .000  0.0 
IVANOVICH BLR   1.000  .167  ---  .286  ---  .500  0.0 
KALACHIK BLR   ---  .000  .000  .000  ---  .000  0.2 
KARALEVICH BLR   ---  .143  .000  .167  ---  .000  1.5 
KISLIAKOU BLR   ---  .111  .500  .000  ---  .000  1.5 
KLIMOVICH UKR   .500  .250  .333  .333  ---  .500  0.0 
KOBRINETS RUS   .500  .250  .600  .143  1.000  .200  3.0 
LAMEIKA BLR   1.000  .286  .250  .500  ---  .500  1.0 
LIMARENKO UKR   ---  .000  .000  .000  ---  .000  0.0 
LISNYTSKY UKR   .000  1.000  ---  .333  ---  .500  99.9 
LITVINCHUK UKR   .000  ---  .000  .000  ---  ---  1.0 
MONAKHOV M RUS   .000  .333  .400  .143  ---  .625  2.0 
MAKSIAKOV RUS   .500  .333  .200  .667  1.000  .500  0.2 
MAKSYMOV UKR   ---  ---  ---  ---  ---  ---  0.0 
MONAKHOV N RUS   .000  12  .500  .444  .400  .000  .000  1.0 
PAPRUHA BLR   ---  .000  ---  .000  ---  .000  0.3 
POLIAKOV UKR   .000  .000  .000  .000  .000  .000  0.0 
PRYPUTNEVICH BLR   ---  .111  .167  .000  .000  .000  0.2 
LOPATA R UKR   .000  .167  .250  .000  ---  .000  0.0 
SAMCHUK RUS   .667  .625  .571  .750  ---  1.000  0.3 
SAVCHENKO UKR   ---  .000  .000  .000  .000  .000  0.5 
SECHKA BLR   ---  .000  ---  .000  ---  .000  0.0 
SEMENOV RUS   ---  1.000  1.000  ---  ---  ---  0.0 
SHANDURSKYI UKR   ---  .500  .667  .333  ---  .500  0.0 
SHTRO BLR   .000  ---  .000  ---  .000  ---  0.0 
SOLOVEV RUS   1.000  .556  11  .727  .000  ---  1.000  1.5 
STOVBA UKR   .000  .000  .000  .000  ---  .500  0.0 
SUSHYLIN BLR   ---  .000  ---  .000  ---  .000  0.0 
SYMCHYNA UKR   ---  .429  .000  .600  ---  1.000  2.0 
TOROPOV RUS   ---  .000  .000  .000  ---  .500  1.0 
VASHAKIDZE RUS   ---  .000  .000  .000  .000  .000  0.3 
VASILIEV RUS   .000  14  .500  10  .400  .600  ---  .500  0.2 
VASILYEV RUS   .000  .000  .000  .000  ---  .000  2.0 
VESHKIN RUS   ---  .000  .000  .000  ---  .000  2.0 
VIARZHBITSKI BLR   .000  .222  .000  .286  ---  .200  1.0 
Totals   15  52  .288  65  257  .253  47  148  .318  33  161  .205  15  .200  26  81  .321  61  108  0.6 

 
  
 
pinch hitting 
with runners
in scoring pos 
w/rnr on 3rd
and LT 2 out 
 
with 2 outs 
2-
out 
success
advancing rnrs 
#rnrs
adv 
 
rnrs 
 
rch 
 
rch 
 
  
Player  ab  avg  ab  avg  rbi  ops  pct  ab  avg  rbi  adv  ops  pct  w/out  lob  err  fc  kl 
AGAPOV UKR   ---  ---  ---  .000  .333 
ARTAMONOV RUS   ---  .333  .000  1.000  .667 
AYZATULIN RUS   .000  .167  .000  .200  .286 
BAKALETS RUS   ---  .200  ---  .200  .429 
BARASHENKA BLR   ---  .000  ---  .000  .500 
BOIKO UKR   ---  .200  .000  .500  .500 
BORSHCH UKR   ---  .600  ---  .750  .833 
CHEREPANOV UKR   .000  .000  1.000  ---  .750 
GLUKHYI UKR   ---  .000  ---  .000  .000 
HIDLEUSKI BLR   ---  ---  ---  .000  .000 
IVANOVICH BLR   ---  ---  ---  .000  1.000 
KALACHIK BLR   ---  .000  ---  .000  .000 
KARALEVICH BLR   ---  ---  ---  .500  .667 
KISLIAKOU BLR   ---  .500  ---  .000  .000 
KLIMOVICH UKR   .000  .333  1.000  .000  .750 
KOBRINETS RUS   ---  .667  .500  .600  .714 
LAMEIKA BLR   ---  .333  1.000  .333  .667 
LIMARENKO UKR   ---  .000  ---  .000  .500 
LISNYTSKY UKR   ---  ---  ---  .000  --- 
LITVINCHUK UKR   ---  ---  ---  .000  .000 
MONAKHOV M RUS   ---  .000  .000  .000  .400 
MAKSIAKOV RUS   .000  .500  1.000  1.000  .667 
MAKSYMOV UKR   ---  ---  ---  ---  1.000 
MONAKHOV N RUS   ---  .375  .500  .375  10  .500 
PAPRUHA BLR   ---  ---  ---  .000  --- 
POLIAKOV UKR   .000  .000  1.000  .000  .800 
PRYPUTNEVICH BLR   ---  .000  .333  .250  .500 
LOPATA R UKR   ---  .000  ---  .000  .250 
SAMCHUK RUS   ---  .500  ---  .500  .625 
SAVCHENKO UKR   .000  .000  .000  .000  .750 
SECHKA BLR   ---  ---  ---  ---  --- 
SEMENOV RUS   1.000  ---  ---  ---  1.000 
SHANDURSKYI UKR   .000  .500  ---  .000  .667 
SHTRO BLR   ---  .000  .000  ---  .000 
SOLOVEV RUS   ---  10  .700  1.000  .600  11  14  .786 
STOVBA UKR   ---  .000  ---  .000  .000 
SUSHYLIN BLR   ---  ---  ---  .000  1.000 
SYMCHYNA UKR   ---  ---  ---  .000  .667 
TOROPOV RUS   .000  .000  .000  .000  .000 
VASHAKIDZE RUS   ---  .000  ---  .000  .250 
VASILIEV RUS   ---  10  .400  .000  .250  11  .545 
VASILYEV RUS   ---  .000  .000  .000  .000 
VESHKIN RUS   ---  .000  ---  .000  .500 
VIARZHBITSKI BLR   ---  .000  ---  .250  .333 
Totals   .111  31  106  .292  11  24  .458  25  104  .240  20  96  179  .536  30  83  17  16 

Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance
#Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out

   vs Left  vs Right  w/runners on  w/bases empty  rch by leadoff  with 2 outs  fly  gnd  fly/ 
Player  ab  avg  ab  avg  ab  avg  ab  avg  rch  ops  pct  ab  avg  out  out  gnd 
KOROLOV A UKR   1.000  14  .214  .286  .333  .000  .250  0.8 
LOBANOV A RUS   .000  19  .211  .143  17  .176  .250  .167  10  0.2 
LOPATA A UKR   .000  16  .063  .000  10  .100  .200  .000  0.2 
BARASHENKA BLR   ---  .200  .250  .000  1.000  .000  0.0 
CHERMOSHENT RUS   .000  .667  .333  1.000  1.000  ---  1.0 
FILIPPOV RUS   .500  .125  .250  .167  .333  .000  1.5 
GLUKHYI UKR   ---  ---  ---  ---  1.000  ---  0.0 
IVANOVICH BLR   .250  28  .321  19  .316  13  .308  .375  12  .333  11  0.8 
KOROLOV K UKR   .500  19  .474  14  .500  .429  .250  .571  0.8 
KALACHIK BLR   ---  13  .385  .500  .200  .667  .500  2.0 
KISLIAKOU BLR   .500  12  31  .387  10  26  .385  .444  .750  14  .214  12  0.6 
LEONOV RUS   .111  17  .059  .000  24  .083  .000  10  .200  11  0.4 
LIMARENKO UKR   .667  19  .368  13  .615  .111  .600  .286  0.8 
LITVINCHUK UKR   1.000  .333  .500  .500  .000  ---  1.0 
MAIFAT UKR   ---  .000  .000  .000  .500  .000  0.5 
MAKSYMOV UKR   .000  10  .400  .333  .400  .000  .500  2.0 
LOBANOV N RUS   ---  .167  .000  .333  .000  .000  0.0 
SHEVCHENKO RUS   .167  .125  .250  10  .100  .000  .333  0.6 
SHIROKIY RUS   .000  .000  .000  .000  .000  .000  0.5 
SHTRO BLR   .000  10  .300  .125  .500  .667  .000  2.5 
VASILYEV RUS   .000  21  .143  .167  16  .125  .167  .125  13  0.1 
VOROTYNTSEV RUS   ---  .000  ---  .000  .000  .000  0.5 
Totals   12  47  .255  68  262  .260  47  148  .318  33  161  .205  26  81  .321  25  104  .240  61  108  0.6 

 
Player 
 
app-gs 
ip/
app 
 
h/g 
 
r/g 
 
er/g 
 
bb/g 
 
so/g 
k/bb
ratio 
 
2b/g 
 
3b/g 
 
hr/g 
 
fo/g 
 
go/g 
 
bf/g 
 
sba-att 
sba
pct 
KOROLOV A UKR   1-0  4.00  11.25  2.25  2.25  0.00  4.50  99.0  2.25  0.00  0.00  9.00  11.25  36.00  2-2  1.000 
LOBANOV A RUS   1-1  7.33  4.91  0.00  0.00  0.00  9.82  99.0  1.23  0.00  0.00  2.45  12.27  29.45  0-0  --- 
LOPATA A UKR   1-0  6.00  1.50  1.50  0.00  6.00  10.50  1.8  1.50  0.00  0.00  3.00  12.00  36.00  0-0  --- 
BARASHENKA BLR   1-0  1.67  5.40  21.60  21.60  32.40  0.00  0.0  5.40  0.00  0.00  0.00  21.60  59.40  1-1  1.000 
CHERMOSHENT RUS   1-0  1.00  18.00  0.00  0.00  9.00  0.00  0.0  0.00  0.00  0.00  9.00  9.00  45.00  0-0  --- 
FILIPPOV RUS   1-0  3.00  6.00  0.00  0.00  0.00  9.00  99.0  0.00  0.00  0.00  9.00  6.00  33.00  0-0  --- 
GLUKHYI UKR   1-1  0.00  0.00  99.00  99.00  99.00  0.00  0.0  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  99.00  0-0  --- 
IVANOVICH BLR   1-1  8.00  11.25  4.50  4.50  6.75  4.50  0.7  2.25  1.12  0.00  10.12  12.38  45.00  3-3  1.000 
KOROLOV K UKR   1-1  3.67  24.55  17.18  17.18  4.91  4.91  1.0  4.91  0.00  2.45  9.82  12.27  56.45  0-0  --- 
KALACHIK BLR   1-1  2.67  16.88  20.25  13.50  10.12  6.75  0.7  10.12  0.00  0.00  13.50  6.75  57.38  1-1  1.000 
KISLIAKOU BLR   3-1  2.44  17.18  18.41  13.50  11.05  2.45  0.2  2.45  2.45  0.00  8.59  14.73  60.14  2-2  1.000 
LEONOV RUS   1-1  8.00  2.25  0.00  0.00  0.00  10.12  99.0  0.00  0.00  0.00  4.50  12.38  29.25  0-0  --- 
LIMARENKO UKR   1-1  5.00  16.20  7.20  7.20  3.60  9.00  2.5  1.80  0.00  0.00  5.40  7.20  43.20  1-3  .333 
LITVINCHUK UKR   1-0  1.00  18.00  9.00  9.00  9.00  0.00  0.0  0.00  0.00  0.00  9.00  9.00  54.00  1-1  1.000 
MAIFAT UKR   2-0  1.00  0.00  9.00  9.00  13.50  0.00  0.0  0.00  0.00  0.00  9.00  18.00  45.00  0-0  --- 
MAKSYMOV UKR   1-0  2.33  15.43  3.86  3.86  0.00  3.86  99.0  3.86  0.00  0.00  15.43  7.71  42.43  1-1  1.000 
LOBANOV N RUS   2-0  1.00  4.50  4.50  4.50  22.50  13.50  0.6  0.00  0.00  0.00  0.00  9.00  54.00  0-0  --- 
SHEVCHENKO RUS   1-1  4.00  4.50  0.00  0.00  2.25  9.00  4.0  0.00  0.00  0.00  6.75  11.25  33.75  0-0  --- 
SHIROKIY RUS   1-0  1.67  0.00  0.00  0.00  5.40  10.80  2.0  0.00  0.00  0.00  5.40  10.80  37.80  0-0  --- 
SHTRO BLR   2-0  1.17  11.57  7.71  0.00  7.71  0.00  0.0  0.00  0.00  0.00  19.29  7.71  57.86  0-0  --- 
VASILYEV RUS   1-1  6.00  4.50  1.50  1.50  1.50  4.50  3.0  0.00  0.00  1.50  1.50  19.50  34.50  0-0  --- 
VOROTYNTSEV RUS   1-0  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.0  0.00  0.00  0.00  9.00  18.00  27.00  0-0  --- 
Totals   10-10  8.00  9.00  5.85  4.84  5.62  6.41  1.1  1.69  0.34  0.22  6.86  12.15  42.19  12-14  .857 

* = average based on 9-inning game

CEB 2011