Box Score
Ceb 2013

18U European Championship - Prague 2013

Ukraine


 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  r-h-e  Inns  Overall    Pitcher of record  Attend  Time 
  Jul 14, 2013  at  Netherlands    2-13  L     2-6-2  13-12-1  7   0-1-0  0-1-0   ROMANCHUK (L)  53  2:00 
  Jul 15, 2013    FRANCE    1-6  L     1-2-3  6-12-3  9   0-2-0  0-2-0   LIYAKHOVETSK (L 0-1)  54  2:25 
  Jul 16, 2013  at  Spain    2-9  L     2-7-5  9-10-0  9   0-3-0  0-3-0   CHUKHRII (L 0-1)  25  3:10 
  Jul 18, 2013    GERMANY    3-22  L     3-3-5  22-13-2  6   0-4-0  0-4-0   ROMANCHUK (L 0-2)  25  2:35 
  Jul 19, 2013  at  Russia    9-11  L     9-8-6  11-8-3  9   0-5-0  0-5-0   LIYAKHOVETSK (L 0-2)  12  2:40 
  Jul 20, 2013    BELGIUM    6-10  L     6-7-2  10-14-3  9   0-6-0  0-6-0   CHUKHRII (L 0-2)  40  2:50 

() extra inning game

 

Overall Statistics

 

record: 0-6
Player   avg  gp-gs  ab  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att  po  fld% 
KURYLCHUK Artur   .313  6-4  16  .438  .294  0-0  .875 
TONKOSHKUROV Dmytro   .235  6-6  17  .353  .458  0-0  12  .875 
KOROVIN Mykhailo   .211  6-6  19  .211  .348  2-3  14  .933 
BYTIAK Volodymyr   .150  6-6  20  .250  .261  2-3  18  10  .848 
BOIKO Kostiantyn   .118  6-5  17  .118  .250  1-1  34  .925 
----------
KILIYYEVYCH Dmytro   .417  5-4  12  .417  .500  1-1  .786 
LIYAKHOVETSKYI Mykol  .400  3-2  .400  .500  0-0  1.000 
CHUKHRII Vitalii   .333  2-2  .333  .500  1-1  1.000 
CHUKHAS Kostiantyn   .214  6-4  14  .214  .313  1-1  10  .850 
RAIK Viktor   .167  4-1  .167  .286  0-0  .667 
ZHANTALAI Yevhen   .143  5-5  14  .286  .188  0-0  18  .917 
BOIKO Oleksii   .143  4-2  .143  .333  0-0  14  .938 
ROMANCHUK Maksym   .000  6-5  11  .000  .214  1-1  1.000 
SHUPNIAK Valentyn   .000  6-2  10  .000  .000  0-0  1.000 
ROHACH Kyrylo   .000  3-0  .000  .000  0-0  1.000 
ANTONOV Dmytro   .000  3-0  .000  .000  0-0  1.000 
Totals   .188  6-6  176  23  33  17  41  .233  25  44  .303  9-11  138  60  23  .896 
Opponents   .337  6-6  205  71  69  10  52  93  .454  50  27  .477  19-22  147  59  12  .945 

LOB - Team (40), Opp (58). DPs turned - Team (5), Opp (4). IBB - Team (0), Opp (2).


(All games Sorted by Earned run avg)

Player   era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk  sfa  sha 
CHUKHRII Vitalii   5.23  0-2  2-2  0/0  10.1  11  42  .262 
LIYAKHOVETSKYI Mykol  8.31  0-2  3-2  0/0  13.0  21  15  12  59  .356 
----------
KILIYYEVYCH Dmytro   4.05  0-0  2-0  0/0  6.2  24  .167 
CHUKHAS Kostiantyn   10.80  0-0  3-0  0/0  3.1  18  .333 
RAIK Viktor   15.63  0-0  2-0  0/0  6.1  15  16  11  10  33  .455 
ROMANCHUK Maksym   22.09  0-2  2-2  0/0  3.2  15  .400 
ANTONOV Dmytro   27.00  0-0  2-0  0/0  2.0  10  .300 
BOIKO Oleksii   54.00  0-0  1-0  0/0  0.2  .667 
SHUPNIAK Valentyn   99.00  0-0  1-0  0/0  0.0  1.000 
Totals   11.15  0-6  6-6  0/0  46.0  69  71  57  50  27  10  205  .337 
Opponents   2.94  6-0  6-6  0/0  49.0  33  23  16  25  44  176  .188 

PB - Team (6), KOROVIN 3, BYTIAK 2, ZHANTALAI 1, Opp (2). Pickoffs - Team (1), BOIKO O 1. SBA/ATT - ZHANTALAI (8-8), BYTIAK (8-8), LIYAKHOVETSK (5-6), CHUKHRII (4-4), CHUKHAS (3-3), KOROVIN (3-3), KILIYYEVYCH (3-3), RAIK (1-2), ANTONOV (2-2), ROMANCHUK (1-2).


(All games Sorted by Fielding pct)

Player   po  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
LIYAKHOVETSKYI Mykol  1.000  .833 
SHUPNIAK Valentyn   1.000  --- 
ROMANCHUK Maksym   1.000  .500 
CHUKHRII Vitalii   1.000  1.000 
ROHACH Kyrylo   1.000  --- 
ANTONOV Dmytro   1.000  1.000 
BOIKO Oleksii   16  14  .938  --- 
KOROVIN Mykhailo   15  14  .933  1.000 
BOIKO Kostiantyn   40  34  .925  --- 
ZHANTALAI Yevhen   24  18  .917  1.000 
TONKOSHKUROV Dmytro   24  12  .875  --- 
KURYLCHUK Artur   .875  --- 
CHUKHAS Kostiantyn   20  10  .850  1.000 
BYTIAK Volodymyr   33  18  10  .848  1.000 
KILIYYEVYCH Dmytro   14  .786  1.000 
RAIK Viktor   .667  .500 
Totals   221  138  60  23  .896  19  .864 
Opponents   218  147  59  12  .945  .818 

 

Category Leaders

 

Batting avg 
1.  KURYLCHUK Artur   .313     
2.  TONKOSHKUROV Dmytro   .235     
3.  KOROVIN Mykhailo   .211     
4.  BYTIAK Volodymyr   .150     
5.  BOIKO Kostiantyn   .118     
  
  
  
  
  
Slugging pct 
1.  KURYLCHUK Artur   .438     
2.  TONKOSHKUROV Dmytro   .353     
3.  BYTIAK Volodymyr   .250     
4.  KOROVIN Mykhailo   .211     
5.  BOIKO Kostiantyn   .118     
  
  
  
  
  
On base pct 
1.  TONKOSHKUROV Dmytro   .458     
2.  KOROVIN Mykhailo   .348     
3.  KURYLCHUK Artur   .294     
4.  BYTIAK Volodymyr   .261     
5.  BOIKO Kostiantyn   .250     
  
  
  
  
  
Runs scored 
1.  TONKOSHKUROV Dmytro      
2.  KOROVIN Mykhailo      
3.  KURYLCHUK Artur      
  BOIKO Kostiantyn      
5.  KILIYYEVYCH Dmytro      
  CHUKHAS Kostiantyn      
7.  BYTIAK Volodymyr      
  ROMANCHUK Maksym      
  ZHANTALAI Yevhen      
  CHUKHRII Vitalii      
Hits 
1.  KURYLCHUK Artur      
  KILIYYEVYCH Dmytro      
3.  KOROVIN Mykhailo      
  TONKOSHKUROV Dmytro      
5.  BYTIAK Volodymyr      
  CHUKHAS Kostiantyn      
7.  BOIKO Kostiantyn      
  ZHANTALAI Yevhen      
  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
10.  3 tied at ...     
Runs batted in 
1.  BOIKO Kostiantyn      
  KURYLCHUK Artur      
3.  ZHANTALAI Yevhen      
  BYTIAK Volodymyr      
  KILIYYEVYCH Dmytro      
  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
7.  TONKOSHKUROV Dmytro      
  ROMANCHUK Maksym      
  KOROVIN Mykhailo      
  
Doubles 
1.  BYTIAK Volodymyr      
  TONKOSHKUROV Dmytro      
  
  
  
  
  
  
  
  
Triples 
1.  ZHANTALAI Yevhen      
  KURYLCHUK Artur      
  
  
  
  
  
  
  
  
Home runs 
None 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Total bases 
1.  KURYLCHUK Artur      
2.  TONKOSHKUROV Dmytro      
3.  BYTIAK Volodymyr      
  KILIYYEVYCH Dmytro      
5.  KOROVIN Mykhailo      
  ZHANTALAI Yevhen      
7.  CHUKHAS Kostiantyn      
8.  BOIKO Kostiantyn      
  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
10.  3 tied at ...     
Walks 
1.  TONKOSHKUROV Dmytro      
2.  BYTIAK Volodymyr      
  BOIKO Kostiantyn      
  ROMANCHUK Maksym      
5.  CHUKHAS Kostiantyn      
  KOROVIN Mykhailo      
  BOIKO Oleksii      
8.  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
  CHUKHRII Vitalii      
  RAIK Viktor      
Hit by pitch 
1.  KILIYYEVYCH Dmytro      
  KOROVIN Mykhailo      
3.  ZHANTALAI Yevhen      
  
  
  
  
  
  
  
Sac bunts 
1.  KILIYYEVYCH Dmytro      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sac flies 
1.  KURYLCHUK Artur      
  ZHANTALAI Yevhen      
  
  
  
  
  
  
  
  
Stolen bases 
1.  BYTIAK Volodymyr      
  KOROVIN Mykhailo      
3.  CHUKHRII Vitalii      
  BOIKO Kostiantyn      
  CHUKHAS Kostiantyn      
  ROMANCHUK Maksym      
  KILIYYEVYCH Dmytro      
  
  
  
Caught stealing 
1.  KOROVIN Mykhailo      
  BYTIAK Volodymyr      
  
  
  
  
  
  
  
  
Steal attempts 
1.  KOROVIN Mykhailo      
  BYTIAK Volodymyr      
3.  BOIKO Kostiantyn      
  CHUKHRII Vitalii      
  KILIYYEVYCH Dmytro      
  ROMANCHUK Maksym      
  CHUKHAS Kostiantyn      
  
  
  
Stolen base pct 
1.  BOIKO Kostiantyn   1.000     
2.  BYTIAK Volodymyr   .667     
  KOROVIN Mykhailo   .667     
  
  
  
  
  
  
  
Strikeouts 
1.  KOROVIN Mykhailo      
2.  CHUKHAS Kostiantyn      
3.  TONKOSHKUROV Dmytro      
  KURYLCHUK Artur      
  SHUPNIAK Valentyn      
  KILIYYEVYCH Dmytro      
7.  BYTIAK Volodymyr      
8.  ROMANCHUK Maksym      
  RAIK Viktor      
  ZHANTALAI Yevhen      
Grounded into DP 
1.  ZHANTALAI Yevhen      
  KOROVIN Mykhailo      
  
  
  
  
  
  
  
  
Total plate appearances 
1.  TONKOSHKUROV Dmytro   24     
2.  BYTIAK Volodymyr   23     
  KOROVIN Mykhailo   23     
4.  BOIKO Kostiantyn   20     
5.  KURYLCHUK Artur   17     
6.  ZHANTALAI Yevhen   16     
  CHUKHAS Kostiantyn   16     
  KILIYYEVYCH Dmytro   16     
9.  ROMANCHUK Maksym   14     
10.  SHUPNIAK Valentyn   10     
At bats 
1.  BYTIAK Volodymyr   20     
2.  KOROVIN Mykhailo   19     
3.  BOIKO Kostiantyn   17     
  TONKOSHKUROV Dmytro   17     
5.  KURYLCHUK Artur   16     
6.  CHUKHAS Kostiantyn   14     
  ZHANTALAI Yevhen   14     
8.  KILIYYEVYCH Dmytro   12     
9.  ROMANCHUK Maksym   11     
10.  SHUPNIAK Valentyn   10     
Games played 
1.  BYTIAK Volodymyr      
  KOROVIN Mykhailo      
  BOIKO Kostiantyn      
  TONKOSHKUROV Dmytro      
  KURYLCHUK Artur      
  CHUKHAS Kostiantyn      
  SHUPNIAK Valentyn      
  ROMANCHUK Maksym      
9.  ZHANTALAI Yevhen      
  KILIYYEVYCH Dmytro      
Game starts 
1.  BYTIAK Volodymyr      
  KOROVIN Mykhailo      
  TONKOSHKUROV Dmytro      
4.  ROMANCHUK Maksym      
  BOIKO Kostiantyn      
  ZHANTALAI Yevhen      
7.  KURYLCHUK Artur      
  KILIYYEVYCH Dmytro      
  CHUKHAS Kostiantyn      
10.  4 tied at ...     
Games as sub 
1.  SHUPNIAK Valentyn      
2.  ANTONOV Dmytro      
  ROHACH Kyrylo      
  RAIK Viktor      
5.  KURYLCHUK Artur      
  BOIKO Oleksii      
  CHUKHAS Kostiantyn      
8.  4 tied at ...     
  
  

Avg vs left 
1.  BOIKO Kostiantyn   .200     
2.  KURYLCHUK Artur   .167     
3.  BYTIAK Volodymyr   .143     
4.  KOROVIN Mykhailo   .000     
  TONKOSHKUROV Dmytro   .000     
  
  
  
  
  
Avg vs right 
1.  KURYLCHUK Artur   .400     
2.  KOROVIN Mykhailo   .286     
  TONKOSHKUROV Dmytro   .286     
4.  BYTIAK Volodymyr   .154     
5.  BOIKO Kostiantyn   .083     
  
  
  
  
  
Pct reach as leadoff 
1.  TONKOSHKUROV Dmytro   .667     
2.  BYTIAK Volodymyr   .333     
  KOROVIN Mykhailo   .333     
4.  BOIKO Kostiantyn   .200     
5.  KURYLCHUK Artur   .167     
  
  
  
  
  
Avg w/2 outs 
1.  KURYLCHUK Artur   .500     
2.  BOIKO Kostiantyn   .400     
3.  KOROVIN Mykhailo   .167     
  TONKOSHKUROV Dmytro   .167     
5.  BYTIAK Volodymyr   .000     
  
  
  
  
  
Avg w/bases empty 
1.  CHUKHRII Vitalii   .500     
2.  KILIYYEVYCH Dmytro   .429     
3.  KURYLCHUK Artur   .364     
4.  BOIKO Oleksii   .333     
  LIYAKHOVETSKYI Mykol   .333     
6.  TONKOSHKUROV Dmytro   .286     
7.  CHUKHAS Kostiantyn   .250     
8.  RAIK Viktor   .200     
9.  BYTIAK Volodymyr   .125     
10.  KOROVIN Mykhailo   .000     
Avg w/runners 
1.  KOROVIN Mykhailo   .364     
2.  BOIKO Kostiantyn   .250     
3.  TONKOSHKUROV Dmytro   .200     
  KURYLCHUK Artur   .200     
5.  BYTIAK Volodymyr   .167     
  
  
  
  
  
Avg w/bases loaded 
1.  KURYLCHUK Artur   1.000     
2.  TONKOSHKUROV Dmytro   .000     
  CHUKHAS Kostiantyn   .000     
  ROHACH Kyrylo   .000     
  
  
  
  
  
  
Avg w/RBI ops 
1.  BYTIAK Volodymyr   .333     
2.  KOROVIN Mykhailo   .250     
  BOIKO Kostiantyn   .250     
  KURYLCHUK Artur   .250     
5.  TONKOSHKUROV Dmytro   .167     
  
  
  
  
  
Pct adv runners 
1.  BOIKO Kostiantyn   .625     
2.  KURYLCHUK Artur   .500     
3.  BYTIAK Volodymyr   .462     
4.  KOROVIN Mykhailo   .417     
5.  TONKOSHKUROV Dmytro   .300     
  
  
  
  
  
Pinch hitting avg 
1.  RAIK Viktor   1.000     
2.  SHUPNIAK Valentyn   .000     
  KURYLCHUK Artur   .000     
  BOIKO Oleksii   .000     
  ANTONOV Dmytro   .000     
  ROMANCHUK Maksym   .000     
  ROHACH Kyrylo   .000     
  BOIKO Kostiantyn   .000     
  
  
Pinch hit at bats 
1.  SHUPNIAK Valentyn      
2.  ROHACH Kyrylo      
  ROMANCHUK Maksym      
  ANTONOV Dmytro      
  BOIKO Oleksii      
  KURYLCHUK Artur      
  RAIK Viktor      
  BOIKO Kostiantyn      
  
  
Pinch hits 
1.  RAIK Viktor      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2-out RBIs 
1.  KURYLCHUK Artur      
  BOIKO Kostiantyn      
  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
4.  ROMANCHUK Maksym      
  TONKOSHKUROV Dmytro      
  KILIYYEVYCH Dmytro      
  
  
  
  
Runners advanced 
1.  BOIKO Kostiantyn      
2.  ZHANTALAI Yevhen      
  KILIYYEVYCH Dmytro      
4.  TONKOSHKUROV Dmytro      
  BYTIAK Volodymyr      
  SHUPNIAK Valentyn      
  KURYLCHUK Artur      
  
  
  
Runners left on base 
1.  TONKOSHKUROV Dmytro      
2.  KOROVIN Mykhailo      
3.  ROMANCHUK Maksym      
  BYTIAK Volodymyr      
5.  KILIYYEVYCH Dmytro      
6.  CHUKHAS Kostiantyn      
  BOIKO Oleksii      
  SHUPNIAK Valentyn      
  ZHANTALAI Yevhen      
  RAIK Viktor      
Fly outs 
1.  BYTIAK Volodymyr      
2.  BOIKO Kostiantyn      
3.  KURYLCHUK Artur      
4.  KOROVIN Mykhailo      
  ZHANTALAI Yevhen      
  ROMANCHUK Maksym      
7.  TONKOSHKUROV Dmytro      
8.  ROHACH Kyrylo      
  RAIK Viktor      
10.  5 tied at ...     
Ground outs 
1.  ZHANTALAI Yevhen      
  BOIKO Kostiantyn      
  TONKOSHKUROV Dmytro      
4.  SHUPNIAK Valentyn      
  BYTIAK Volodymyr      
6.  KILIYYEVYCH Dmytro      
  CHUKHAS Kostiantyn      
  BOIKO Oleksii      
  ROMANCHUK Maksym      
10.  2 tied at ...     
Fly outs/Ground outs 
1.  KURYLCHUK Artur   2.50     
2.  KOROVIN Mykhailo   2.00     
3.  BYTIAK Volodymyr   1.60     
4.  BOIKO Kostiantyn   1.17     
5.  TONKOSHKUROV Dmytro   0.50     
  
  
  
  
  
Ground outs/Fly outs 
1.  TONKOSHKUROV Dmytro   2.00     
2.  BOIKO Kostiantyn   0.86     
3.  BYTIAK Volodymyr   0.63     
4.  KOROVIN Mykhailo   0.50     
5.  KURYLCHUK Artur   0.40     
  
  
  
  
  

Hits per game 
1.  KURYLCHUK Artur   0.83     
2.  KOROVIN Mykhailo   0.67     
  TONKOSHKUROV Dmytro   0.67     
4.  BYTIAK Volodymyr   0.50     
5.  BOIKO Kostiantyn   0.33     
  
  
  
  
  
Runs scored per game 
1.  TONKOSHKUROV Dmytro   0.83     
2.  KOROVIN Mykhailo   0.67     
3.  BOIKO Kostiantyn   0.50     
  KURYLCHUK Artur   0.50     
5.  BYTIAK Volodymyr   0.17     
  
  
  
  
  
Doubles per game 
1.  BYTIAK Volodymyr   0.33     
  TONKOSHKUROV Dmytro   0.33     
3.  KOROVIN Mykhailo   0.00     
  BOIKO Kostiantyn   0.00     
  KURYLCHUK Artur   0.00     
  
  
  
  
  
Triples per game 
1.  KURYLCHUK Artur   0.17     
2.  BYTIAK Volodymyr   0.00     
  KOROVIN Mykhailo   0.00     
  TONKOSHKUROV Dmytro   0.00     
  BOIKO Kostiantyn   0.00     
  
  
  
  
  
Homers per game 
1.  BYTIAK Volodymyr   0.00     
  KOROVIN Mykhailo   0.00     
  BOIKO Kostiantyn   0.00     
  TONKOSHKUROV Dmytro   0.00     
  KURYLCHUK Artur   0.00     
  
  
  
  
  
RBIs per game 
1.  BOIKO Kostiantyn   0.50     
  KURYLCHUK Artur   0.50     
3.  BYTIAK Volodymyr   0.33     
4.  KOROVIN Mykhailo   0.17     
  TONKOSHKUROV Dmytro   0.17     
  
  
  
  
  
Stolen bases per game 
1.  BYTIAK Volodymyr   0.33     
  KOROVIN Mykhailo   0.33     
3.  BOIKO Kostiantyn   0.17     
4.  TONKOSHKUROV Dmytro   0.00     
  KURYLCHUK Artur   0.00     
  
  
  
  
  
Walks per game 
1.  TONKOSHKUROV Dmytro   1.17     
2.  BYTIAK Volodymyr   0.50     
  BOIKO Kostiantyn   0.50     
4.  KOROVIN Mykhailo   0.33     
5.  KURYLCHUK Artur   0.00     
  
  
  
  
  
Strikeouts per game 
1.  BOIKO Kostiantyn   0.17     
2.  BYTIAK Volodymyr   0.50     
3.  TONKOSHKUROV Dmytro   0.67     
  KURYLCHUK Artur   0.67     
5.  KOROVIN Mykhailo   1.33     
  
  
  
  
  
At bats per game 
1.  BYTIAK Volodymyr   3.33     
2.  KOROVIN Mykhailo   3.17     
3.  BOIKO Kostiantyn   2.83     
  TONKOSHKUROV Dmytro   2.83     
5.  KURYLCHUK Artur   2.67     
  
  
  
  
  
Plate appearances/game 
1.  TONKOSHKUROV Dmytro   4.00     
2.  BYTIAK Volodymyr   3.83     
  KOROVIN Mykhailo   3.83     
4.  BOIKO Kostiantyn   3.33     
5.  KURYLCHUK Artur   2.83     
  
  
  
  
  

Earned run avg 
1.  CHUKHRII Vitalii   5.23     
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   8.31     
  
  
  
  
  
  
  
  
Opposing bat avg 
1.  CHUKHRII Vitalii   .262     
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   .356     
  
  
  
  
  
  
  
  
Won-loss pct 
1.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   .000     
  CHUKHRII Vitalii   .000     
  
  
  
  
  
  
  
  
Wins 
None 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Losses 
1.  CHUKHRII Vitalii      
  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
  ROMANCHUK Maksym      
  
  
  
  
  
  
  
Saves 
None 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Innings pitched 
1.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   13.0     
2.  CHUKHRII Vitalii   10.1     
  
  
  
  
  
  
  
  
Batters struck out 
1.  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
2.  CHUKHRII Vitalii      
3.  KILIYYEVYCH Dmytro      
  CHUKHAS Kostiantyn      
5.  RAIK Viktor      
6.  ROMANCHUK Maksym      
  ANTONOV Dmytro      
  
  
  
Appearances 
1.  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
  CHUKHAS Kostiantyn      
3.  ROMANCHUK Maksym      
  CHUKHRII Vitalii      
  KILIYYEVYCH Dmytro      
  RAIK Viktor      
  ANTONOV Dmytro      
8.  SHUPNIAK Valentyn      
  BOIKO Oleksii      
  
Games started 
1.  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
  ROMANCHUK Maksym      
  CHUKHRII Vitalii      
  
  
  
  
  
  
  
Games finished 
1.  KILIYYEVYCH Dmytro      
2.  CHUKHAS Kostiantyn      
  ANTONOV Dmytro      
  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
  RAIK Viktor      
  
  
  
  
  
Games in relief 
1.  CHUKHAS Kostiantyn      
2.  ANTONOV Dmytro      
  RAIK Viktor      
  KILIYYEVYCH Dmytro      
5.  BOIKO Oleksii      
  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
  SHUPNIAK Valentyn      
  
  
  
Wild pitches 
1.  SHUPNIAK Valentyn      
  CHUKHAS Kostiantyn      
3.  RAIK Viktor      
  BOIKO Oleksii      
  KILIYYEVYCH Dmytro      
  CHUKHRII Vitalii      
  
  
  
  
Balks 
1.  CHUKHAS Kostiantyn      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hit batters 
1.  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
2.  BOIKO Oleksii      
  ANTONOV Dmytro      
  ROMANCHUK Maksym      
  CHUKHRII Vitalii      
  RAIK Viktor      
  
  
  
  
Intentional BB allowed 
1.  CHUKHRII Vitalii      
  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
  
  
  
  
  
  
  
  
Runners picked off 
1.  BOIKO Oleksii      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Batters SO out looking 
1.  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
2.  CHUKHRII Vitalii      
3.  RAIK Viktor      
  CHUKHAS Kostiantyn      
5.  KILIYYEVYCH Dmytro      
  ANTONOV Dmytro      
  
  
  
  
Sac bunts allowed 
1.  KILIYYEVYCH Dmytro      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sac flies allowed 
1.  CHUKHRII Vitalii      
  RAIK Viktor      
  ROMANCHUK Maksym      
  
  
  
  
  
  
  
Hits allowed 
1.  CHUKHRII Vitalii   11     
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   21     
  
  
  
  
  
  
  
  
Runs allowed 
1.  CHUKHRII Vitalii      
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   15     
  
  
  
  
  
  
  
  
Earned runs allowed 
1.  CHUKHRII Vitalii      
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   12     
  
  
  
  
  
  
  
  
Walks allowed 
1.  CHUKHRII Vitalii      
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
  
  
  
  
  
  
  
  
Doubles allowed 
1.  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
  CHUKHRII Vitalii      
  
  
  
  
  
  
  
  
Triples allowed 
1.  CHUKHRII Vitalii      
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
  
  
  
  
  
  
  
  
Home runs allowed 
1.  CHUKHRII Vitalii      
  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
  
  
  
  
  
  
  
  

B/avg vs left 
1.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   .429     
2.  CHUKHRII Vitalii   .500     
  
  
  
  
  
  
  
  
B/avg vs right 
1.  CHUKHRII Vitalii   .222     
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   .346     
  
  
  
  
  
  
  
  
B/avg vs leadoff 
1.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   .385     
2.  CHUKHRII Vitalii   .545     
  
  
  
  
  
  
  
  
B/avg w/2 outs 
1.  CHUKHRII Vitalii   .357     
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   .476     
  
  
  
  
  
  
  
  
B/avg w/runners 
1.  CHUKHRII Vitalii   .240     
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   .387     
  
  
  
  
  
  
  
  
Fly ball outs 
1.  CHUKHRII Vitalii   15     
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   12     
3.  RAIK Viktor      
4.  KILIYYEVYCH Dmytro      
  ROMANCHUK Maksym      
6.  CHUKHAS Kostiantyn      
7.  BOIKO Oleksii      
  ANTONOV Dmytro      
  
  
Ground ball outs 
1.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   14     
2.  CHUKHRII Vitalii      
  KILIYYEVYCH Dmytro      
4.  RAIK Viktor      
5.  CHUKHAS Kostiantyn      
6.  ROMANCHUK Maksym      
  ANTONOV Dmytro      
  
  
  
Fly/Ground outs 
1.  CHUKHRII Vitalii   1.67     
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   0.86     
  
  
  
  
  
  
  
  
Ground/Fly outs 
1.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   1.17     
2.  CHUKHRII Vitalii   0.60     
  
  
  
  
  
  
  
  

Innings per game 
1.  CHUKHRII Vitalii   5.17     
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   4.33     
  
  
  
  
  
  
  
  
Strikeouts/game 
1.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   6.23     
2.  CHUKHRII Vitalii   5.23     
  
  
  
  
  
  
  
  
Walks allowed/game 
1.  CHUKHRII Vitalii   4.35     
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   5.54     
  
  
  
  
  
  
  
  
Doubles allowed/game 
1.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   1.38     
2.  CHUKHRII Vitalii   1.74     
  
  
  
  
  
  
  
  
Triples allowed/game 
1.  CHUKHRII Vitalii   0.00     
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   2.77     
  
  
  
  
  
  
  
  
Homers allowed/game 
1.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   0.00     
  CHUKHRII Vitalii   0.00     
  
  
  
  
  
  
  
  
Fly outs/game 
1.  CHUKHRII Vitalii   13.06     
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   8.31     
  
  
  
  
  
  
  
  
Ground outs/game 
1.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   9.69     
2.  CHUKHRII Vitalii   7.84     
  
  
  
  
  
  
  
  
Batters faced/game 
1.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   48.46     
2.  CHUKHRII Vitalii   42.68     
  
  
  
  
  
  
  
  
Hits allowed/game 
1.  CHUKHRII Vitalii   9.58     
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   14.54     
  
  
  
  
  
  
  
  
Runs allowed/game 
1.  CHUKHRII Vitalii   5.23     
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   10.38     
  
  
  
  
  
  
  
  
Earned runs/game 
1.  CHUKHRII Vitalii   5.23     
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   8.31     
  
  
  
  
  
  
  
  

Fielding pct 
1.  LIYAKHOVETSKYI Mykol   1.000     
  SHUPNIAK Valentyn   1.000     
  ROMANCHUK Maksym   1.000     
  ROHACH Kyrylo   1.000     
  ANTONOV Dmytro   1.000     
  CHUKHRII Vitalii   1.000     
7.  BOIKO Oleksii   .938     
8.  KOROVIN Mykhailo   .933     
9.  BOIKO Kostiantyn   .925     
10.  ZHANTALAI Yevhen   .917     
Chances 
1.  BOIKO Kostiantyn   40     
2.  BYTIAK Volodymyr   33     
3.  TONKOSHKUROV Dmytro   24     
  ZHANTALAI Yevhen   24     
5.  CHUKHAS Kostiantyn   20     
6.  BOIKO Oleksii   16     
7.  KOROVIN Mykhailo   15     
8.  KILIYYEVYCH Dmytro   14     
9.  KURYLCHUK Artur      
10.  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
Putouts 
1.  BOIKO Kostiantyn   34     
2.  BYTIAK Volodymyr   18     
  ZHANTALAI Yevhen   18     
4.  KOROVIN Mykhailo   14     
  BOIKO Oleksii   14     
6.  TONKOSHKUROV Dmytro   12     
7.  CHUKHAS Kostiantyn      
8.  KURYLCHUK Artur      
9.  SHUPNIAK Valentyn      
10.  ROMANCHUK Maksym      
Assists 
1.  CHUKHAS Kostiantyn   10     
  BYTIAK Volodymyr   10     
3.  TONKOSHKUROV Dmytro      
4.  KILIYYEVYCH Dmytro      
5.  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
6.  ZHANTALAI Yevhen      
7.  BOIKO Kostiantyn      
8.  ROHACH Kyrylo      
  CHUKHRII Vitalii      
10.  6 tied at ...     
Errors 
1.  BYTIAK Volodymyr      
2.  CHUKHAS Kostiantyn      
  TONKOSHKUROV Dmytro      
  BOIKO Kostiantyn      
  KILIYYEVYCH Dmytro      
6.  ZHANTALAI Yevhen      
7.  KURYLCHUK Artur      
  BOIKO Oleksii      
  RAIK Viktor      
  KOROVIN Mykhailo      
Fielding double plays 
1.  BOIKO Kostiantyn      
2.  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
  TONKOSHKUROV Dmytro      
4.  CHUKHAS Kostiantyn      
  BYTIAK Volodymyr      
  ZHANTALAI Yevhen      
  SHUPNIAK Valentyn      
  BOIKO Oleksii      
  
  
Stolen bases against 
1.  BYTIAK Volodymyr      
  ZHANTALAI Yevhen      
3.  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
4.  CHUKHRII Vitalii      
5.  KILIYYEVYCH Dmytro      
  KOROVIN Mykhailo      
  CHUKHAS Kostiantyn      
8.  ANTONOV Dmytro      
9.  ROMANCHUK Maksym      
  RAIK Viktor      
Caught stealing by 
1.  ROMANCHUK Maksym      
  RAIK Viktor      
  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
  
  
  
  
  
  
  
Steal attempts against 
1.  BYTIAK Volodymyr      
  ZHANTALAI Yevhen      
3.  LIYAKHOVETSKYI Mykol      
4.  CHUKHRII Vitalii      
5.  CHUKHAS Kostiantyn      
  KOROVIN Mykhailo      
  KILIYYEVYCH Dmytro      
8.  ANTONOV Dmytro      
  RAIK Viktor      
  ROMANCHUK Maksym      
Passed balls 
1.  KOROVIN Mykhailo      
2.  BYTIAK Volodymyr      
3.  ZHANTALAI Yevhen      
  
  
  
  
  
  
  
Catchers interference 
None 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Games Summary

 

Inning-by-inning  Total 
Ukraine   23 
Opponents  15  71 

Win-Loss record when ... 
Overall   0-6 
Conference   0-6 
Non-Conference   0-0 
Home games   0-3 
Away games   0-3 
Neutral site   0-0 
Day games   0-6 
Night games   0-0 
vs Left starter   0-2 
vs Right starter   0-4 
1-Run games   0-0 
2-Run games   0-1 
5+Run games   0-4 
Extra innings   0-0 
Shutouts   0-0 
 
Scoring 0-2 runs   0-3 
... 3-5 runs   0-1 
... 6-9 runs   0-2 
... 10+ runs   0-0 
 
Opponent 0-2 runs   0-0 
... 3-5 runs   0-0 
... 6-9 runs   0-2 
... 10+ runs   0-4 
 
Scored in 1st inning   0-3 
Opp. scored in 1st   0-2 
Scores first   0-3 
Opp. scores first   0-3 
    
After 6 leading   0-0 
... trailing   0-5 
... tied   0-0 
After 7 leading   0-0 
... trailing   0-4 
... tied   0-0 
After 8 leading   0-0 
... trailing   0-4 
... tied   0-0 
 
Hit 0 home runs   0-6 
... 1 home run   0-0 
... 2+ home runs   0-0 
 
Opponent 0 home runs   0-6 
... 1 home run   0-0 
... 2+ HRs   0-0 
 
Made 0 errors   0-0 
... 1 error   0-0 
... 2+ errors   0-6 
 
Opp. made 0 errors   0-1 
... 1 error   0-1 
... 2+ errors   0-4 
 
Out-hit opponent   0-0 
Out-hit by opponent   0-5 
Hits are tied   0-1 
 

Record when team scores:
Runs  10+ 
W-L  0-0  0-1  0-2  0-1  0-0  0-0  0-1  0-0  0-0  0-1  0-0 

Record when opponent scores:
Runs  10+ 
W-L  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-1  0-0  0-0  0-1  0-4 

Record when leading after:
Innning 
W-L  0-1  0-1  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0 

Record when trailing after:
Innning 
W-L  0-2  0-3  0-4  0-4  0-6  0-5  0-4  0-4 

Record when tied after:
Innning 
W-L  0-3  0-2  0-2  0-2  0-0  0-0  0-0  0-0 

Won-loss streaks:
Current losing streak 
Longest winning streak 
Longest losing streak 

Attendance  Total  Dates  Average 
HOME  119  39 
AWAY  90  30 
TOTAL  209  34 

 

Analysis Statistics

 

   vs Left  vs Right  w/runners on  w/bases empty  w/bases loaded  rch by leadoff  fly  gnd  fly/ 
Player  ab  avg  ab  avg  ab  avg  ab  avg  rch  ops  pct  ab  avg  out  out  gnd 
ANTONOV Dmytro   .000  .000  ---  .000  ---  ---  99.9 
BYTIAK Volodymyr   .143  13  .154  12  .167  .125  ---  .333  1.6 
CHUKHAS Kostiantyn   .000  10  .300  .167  .250  .000  .333  0.2 
CHUKHRII Vitalii   .000  1.000  .000  .500  ---  1.000  0.0 
BOIKO Kostiantyn   .200  12  .083  .250  .000  ---  .200  1.2 
KILIYYEVYCH Dmytro   .750  .250  .400  .429  ---  .500  0.0 
KOROVIN Mykhailo   .000  14  .286  11  .364  .000  ---  .333  2.0 
KURYLCHUK Artur   .167  10  .400  .200  11  .364  1.000  .167  2.5 
LIYAKHOVETSKYI Mykol  1.000  .000  .500  .333  ---  ---  1.0 
BOIKO Oleksii   .250  .000  .000  .333  ---  .333  0.2 
RAIK Viktor   .000  .200  .000  .200  ---  .000  2.0 
ROHACH Kyrylo   ---  .000  .000  .000  .000  .000  99.9 
ROMANCHUK Maksym   .000  10  .000  .000  .000  ---  .333  1.0 
SHUPNIAK Valentyn   .000  .000  .000  .000  ---  .000  0.2 
TONKOSHKUROV Dmytro   .000  14  .286  10  .200  .286  .000  .667  0.5 
ZHANTALAI Yevhen   .333  11  .091  .250  .000  ---  .000  0.7 
Totals   10  54  .185  23  122  .189  17  88  .193  16  88  .182  .250  16  49  .327  44  51  0.9 
Opponents   13  45  .289  56  160  .350  46  129  .357  23  76  .303  21  .190  22  46  .478  52  48  1.1 

 
  
 
pinch hitting 
with runners
in scoring pos 
w/rnr on 3rd
and LT 2 out 
 
with 2 outs 
2-
out 
success
advancing rnrs 
#rnrs
adv 
 
rnrs 
 
rch 
 
rch 
 
  
Player  ab  avg  ab  avg  rbi  ops  pct  ab  avg  rbi  adv  ops  pct  w/out  lob  err  fc  kl 
ANTONOV Dmytro   .000  ---  ---  .000  --- 
BYTIAK Volodymyr   ---  .333  .500  .000  13  .462 
CHUKHAS Kostiantyn   ---  .333  .000  .333  .167 
CHUKHRII Vitalii   ---  ---  ---  .000  .000 
BOIKO Kostiantyn   .000  .250  .333  .400  .625 
KILIYYEVYCH Dmytro   ---  .667  1.000  .286  .625 
KOROVIN Mykhailo   ---  .250  1.000  .167  12  .417 
KURYLCHUK Artur   .000  .250  1.000  .500  .500 
LIYAKHOVETSKYI Mykol  ---  .500  ---  .333  .500 
BOIKO Oleksii   .000  .000  ---  .000  .250 
RAIK Viktor   1.000  .000  ---  .333  .500 
ROHACH Kyrylo   .000  .000  .000  ---  .000 
ROMANCHUK Maksym   .000  .000  ---  .000  .444 
SHUPNIAK Valentyn   .000  .000  ---  .000  .167 
TONKOSHKUROV Dmytro   ---  .167  ---  .167  10  .300 
ZHANTALAI Yevhen   ---  .000  1.000  .200  10  .500 
Totals   .111  12  53  .226  12  .500  11  57  .193  41  99  .414  12  40  12 
Opponents   .750  34  104  .327  27  40  .675  22  66  .333  17  100  163  .613  22  58  12  13 

Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance
#Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out

   vs Left  vs Right  w/runners on  w/bases empty  rch by leadoff  with 2 outs  fly  gnd  fly/ 
Player  ab  avg  ab  avg  ab  avg  ab  avg  rch  ops  pct  ab  avg  out  out  gnd 
ANTONOV Dmytro   .500  .250  10  .300  ---  1.000  .250  0.3 
CHUKHAS Kostiantyn   .000  17  .353  12  .333  .333  .250  .143  0.5 
CHUKHRII Vitalii   .500  36  .222  25  .240  17  .294  11  .545  14  .357  15  1.7 
KILIYYEVYCH Dmytro   .000  23  .174  10  .100  14  .214  .167  .000  0.7 
LIYAKHOVETSKYI Mykol  .429  18  52  .346  12  31  .387  28  .321  13  .385  10  21  .476  12  14  0.9 
BOIKO Oleksii   1.000  .500  .667  ---  ---  1.000  99.9 
RAIK Viktor   .143  14  26  .538  12  28  .429  .600  .833  .333  1.5 
ROMANCHUK Maksym   ---  15  .400  .556  .167  .600  .000  2.0 
SHUPNIAK Valentyn   ---  1.000  1.000  ---  ---  1.000  0.0 
Totals   25  .360  60  180  .333  46  129  .357  23  76  .303  22  46  .478  22  66  .333  52  48  1.1 
Opponents   .167  32  170  .188  17  88  .193  16  88  .182  16  49  .327  11  57  .193  44  51  0.9 

 
Player 
 
app-gs 
ip/
app 
 
h/g 
 
r/g 
 
er/g 
 
bb/g 
 
so/g 
k/bb
ratio 
 
2b/g 
 
3b/g 
 
hr/g 
 
fo/g 
 
go/g 
 
bf/g 
 
sba-att 
sba
pct 
ANTONOV Dmytro   2-0  1.00  13.50  31.50  27.00  18.00  4.50  0.3  0.00  4.50  0.00  4.50  13.50  67.50  2-2  1.000 
CHUKHAS Kostiantyn   3-0  1.11  16.20  13.50  10.80  10.80  10.80  1.0  0.00  0.00  0.00  5.40  10.80  59.40  3-3  1.000 
CHUKHRII Vitalii   2-2  5.17  9.58  5.23  5.23  4.35  5.23  1.2  1.74  0.00  0.00  13.06  7.84  42.68  4-4  1.000 
KILIYYEVYCH Dmytro   2-0  3.33  5.40  9.45  4.05  8.10  5.40  0.7  0.00  1.35  0.00  8.10  12.15  41.85  3-3  1.000 
LIYAKHOVETSKYI Mykol  3-2  4.33  14.54  10.38  8.31  5.54  6.23  1.1  1.38  2.77  0.00  8.31  9.69  48.46  5-6  .833 
BOIKO Oleksii   1-0  0.67  27.00  54.00  54.00  27.00  0.00  0.0  13.50  0.00  0.00  13.50  0.00  81.00  0-0  --- 
RAIK Viktor   2-0  3.17  21.32  22.74  15.63  14.21  2.84  0.2  4.26  1.42  0.00  12.79  8.53  63.95  1-2  .500 
ROMANCHUK Maksym   2-2  1.83  14.73  22.09  22.09  17.18  2.45  0.1  2.45  0.00  0.00  14.73  7.36  58.91  1-2  .500 
SHUPNIAK Valentyn   1-0  0.00  99.00  99.00  99.00  99.00  0.00  0.0  99.00  0.00  0.00  0.00  0.00  99.00  0-0  --- 
Totals   6-6  7.67  13.50  13.89  11.15  9.78  5.28  0.5  1.96  1.37  0.00  10.17  9.39  52.24  19-22  .818 
Opponents   6-6  8.17  6.06  4.22  2.94  4.59  8.08  1.8  0.73  0.37  0.00  8.08  9.37  38.57  9-11  .864 

* = average based on 9-inning game

 

Per-Game Statistics

 

record: 0-6
Player   ab  h/g  2b/g  3b/g  hr/g  bb/g  so/g  rbi/g  sb/g  r/g  *ab  *r  *h  *rbi  *bb  *k  *tb  *fly  *gnd 
KURYLCHUK Artur   16  .83  .00  .17  .00  .00  .67  .50  .00  .50  94  17  29  17  23  41  29  11 
TONKOSHKUROV Dmytro   17  .67  .33  .00  .00  1.17  .67  .17  .00  .83  70  20  16  29  16  25  12  25 
KOROVIN Mykhailo   19  .67  .00  .00  .00  .33  1.33  .17  .33  .67  82  17  17  34  17  17 
BYTIAK Volodymyr   20  .50  .33  .00  .00  .50  .50  .33  .33  .17  86  13  13  13  21  34  21 
BOIKO Kostiantyn   17  .33  .00  .00  .00  .50  .17  .50  .17  .50  85  15  10  15  15  10  35  30 
----------
KILIYYEVYCH Dmytro   12  1.00  .00  .00  .00  .00  .80  .40  .20  .40  75  12  31  12  25  31  25 
LIYAKHOVETSKYI Mykol  .67  .00  .00  .00  .33  .33  .67  .00  .00  83  33  33  16  16  33  16  16 
CHUKHRII Vitalii   .50  .00  .00  .00  .50  .50  .00  .50  .50  75  25  25  25  25  25  25 
CHUKHAS Kostiantyn   14  .50  .00  .00  .00  .33  1.00  .00  .17  .33  87  12  18  12  37  18  25 
RAIK Viktor   .25  .00  .00  .00  .25  .50  .00  .00  .00  85  14  14  28  14  28  14 
ZHANTALAI Yevhen   14  .40  .00  .20  .00  .00  .40  .40  .00  .20  87  12  12  12  25  25  37 
BOIKO Oleksii   .25  .00  .00  .00  .50  .00  .00  .00  .00  77  11  22  11  11  44 
ROMANCHUK Maksym   11  .00  .00  .00  .00  .50  .33  .17  .17  .17  78  21  14  28  28 
SHUPNIAK Valentyn   10  .00  .00  .00  .00  .00  .67  .00  .00  .00  100  40  10  50 
ROHACH Kyrylo   .00  .00  .00  .00  .00  .33  .00  .00  .00  100  33  66 
ANTONOV Dmytro   .00  .00  .00  .00  .00  .33  .00  .00  .00  100  50  50 
Totals   176  5.50  .67  .33  .00  4.17  7.33  2.83  1.50  3.83  83  10  15  11  20  19  20  24 
Opponents   205  11.50  1.67  1.17  .00  8.33  4.50  8.67  3.17  11.83  76  26  25  19  18  10  34  19  17 

* = average based on 100 plate appearances

(All games Sorted by Earned run avg)

Player   app  ip  ip/app  +ip  +h  +r  +er  +bb  +so  +2b  +3b  +hr  +bf  +era  +fly  +gnd 
CHUKHRII Vitalii   10.1  5.0  9.0  9.6  5.2  5.2  4.4  5.2  1.7  ---  ---  42.7  5.23  13.1  7.8 
LIYAKHOVETSKYI Mykol  13.0  4.1  9.0  14.5  10.4  8.3  5.5  6.2  1.4  2.8  ---  48.5  8.31  8.3  9.7 
----------
KILIYYEVYCH Dmytro   6.2  3.1  9.0  5.4  9.4  4.1  8.1  5.4  ---  1.4  ---  41.9  4.05  8.1  12.2 
CHUKHAS Kostiantyn   3.1  1.0  9.0  16.2  13.5  10.8  10.8  10.8  ---  ---  ---  59.4  10.80  5.4  10.8 
RAIK Viktor   6.1  3.0  9.0  21.3  22.7  15.6  14.2  2.8  4.3  1.4  ---  63.9  15.63  12.8  8.5 
ROMANCHUK Maksym   3.2  1.2  9.0  14.7  22.1  22.1  17.2  2.5  2.5  ---  ---  58.9  22.09  14.7  7.4 
ANTONOV Dmytro   2.0  1.0  9.0  13.5  31.5  27.0  18.0  4.5  ---  4.5  ---  67.5  27.00  4.5  13.5 
BOIKO Oleksii   0.2  0.2  9.0  27.0  54.0  54.0  27.0  0.0  13.5  ---  ---  81.0  54.00  13.5  0.0 
SHUPNIAK Valentyn   0.0  0.0  9.0  99.0  99.0  99.0  99.0  0.0  99.0  ---  ---  99.0  99.00  0.0  0.0 
Totals   46.0  7.2  9.0  13.5  13.9  11.2  9.8  5.3  2.0  1.4  ---  52.2  11.15  10.2  9.4 
Opponents   49.0  8.0  9.0  6.1  4.2  2.9  4.6  8.1  0.7  0.4  ---  38.6  2.94  8.1  9.4 

+ = average based on 9-inning game

 

Season Game Highs

 

TEAM GAME HIGHS

Batting
At bats:   36   -   at Russia (Jul 19, 2013) 
Runs scored:    -   at Russia (Jul 19, 2013) 
Hits:    -   at Russia (Jul 19, 2013) 
RBIs:    -   vs Belgium (Jul 20, 2013) 
Doubles:    -   at Spain (Jul 16, 2013) 
Triples:    -   at Russia (Jul 19, 2013) 
    -   vs Belgium (Jul 20, 2013) 
Total bases:   10   -   at Russia (Jul 19, 2013) 
   10   -   vs Belgium (Jul 20, 2013) 
Walks:    -   at Spain (Jul 16, 2013) 
Strikeouts:   11   -   vs Belgium (Jul 20, 2013) 
Sac hits:    -   vs France (Jul 15, 2013) 
    -   at Spain (Jul 16, 2013) 
Sac flies:    -   vs Germany (Jul 18, 2013) 
    -   vs Belgium (Jul 20, 2013) 
Stolen bases:    -   at Spain (Jul 16, 2013) 
    -   at Russia (Jul 19, 2013) 
Hit by pitch:    -   vs France (Jul 15, 2013) 
    -   at Russia (Jul 19, 2013) 
Caught stealing:    -   at Spain (Jul 16, 2013) 
    -   vs Germany (Jul 18, 2013) 
Runners LOB:    -   vs France (Jul 15, 2013) 
Hit into DP:    -   vs France (Jul 15, 2013) 

Fielding
Putouts:   27   -   vs France (Jul 15, 2013) 
   27   -   vs Belgium (Jul 20, 2013) 
Assists:   16   -   vs France (Jul 15, 2013) 
Errors:    -   at Russia (Jul 19, 2013) 
Passed balls:    -   vs Germany (Jul 18, 2013) 
DPs turned:    -   at Russia (Jul 19, 2013) 

Pitching
Innings pitched:   9.0   -   vs France (Jul 15, 2013) 
   9.0   -   vs Belgium (Jul 20, 2013) 
Runs allowed:   22   -   vs Germany (Jul 18, 2013) 
Earned runs:   19   -   vs Germany (Jul 18, 2013) 
Walks allowed:   17   -   vs Germany (Jul 18, 2013) 
Strikeouts:    -   at Spain (Jul 16, 2013) 
    -   at Russia (Jul 19, 2013) 
Hits allowed:   14   -   vs Belgium (Jul 20, 2013) 
Doubles allowed:    -   vs Germany (Jul 18, 2013) 
Triples allowed:    -   at Russia (Jul 19, 2013) 
Wild pitches:    -   vs Germany (Jul 18, 2013) 
Hit batters:    -   vs Germany (Jul 18, 2013) 

INDIVIDUAL GAME HIGHS

Batting
At bats:    -   TONKOSHKUROV Dmytro at Russia (Jul 19, 2013) 
    -   KURYLCHUK Artur at Russia (Jul 19, 2013) 
    -   BYTIAK Volodymyr vs Belgium (Jul 20, 2013) 
Runs scored:    -   KOROVIN Mykhailo at Russia (Jul 19, 2013) 
    -   TONKOSHKUROV Dmytro at Russia (Jul 19, 2013) 
    -   KURYLCHUK Artur at Russia (Jul 19, 2013) 
Hits:    -   KILIYYEVYCH Dmytro vs Belgium (Jul 20, 2013) 
RBIs:    -   (6 times ) 
Doubles:    -   (4 times ) 
Triples:    -   KURYLCHUK Artur at Russia (Jul 19, 2013) 
    -   ZHANTALAI Yevhen vs Belgium (Jul 20, 2013) 
Total bases:    -   KURYLCHUK Artur at Russia (Jul 19, 2013) 
Walks:    -   TONKOSHKUROV Dmytro vs France (Jul 15, 2013) 
Strikeouts:    -   KOROVIN Mykhailo vs Belgium (Jul 20, 2013) 
Sac hits:    -   KILIYYEVYCH Dmytro vs France (Jul 15, 2013) 
    -   KILIYYEVYCH Dmytro at Spain (Jul 16, 2013) 
Sac flies:    -   KURYLCHUK Artur vs Germany (Jul 18, 2013) 
    -   ZHANTALAI Yevhen vs Belgium (Jul 20, 2013) 
Stolen bases:    -   (9 times ) 
Hit by pitch:    -   (5 times ) 
Caught stealing:    -   BYTIAK Volodymyr at Spain (Jul 16, 2013) 
    -   KOROVIN Mykhailo vs Germany (Jul 18, 2013) 
Runners LOB:    -   TONKOSHKUROV Dmytro vs France (Jul 15, 2013) 

Fielding
Putouts:   14   -   BOIKO Kostiantyn vs France (Jul 15, 2013) 
Assists:    -   BYTIAK Volodymyr vs France (Jul 15, 2013) 
Errors:    -   BYTIAK Volodymyr at Russia (Jul 19, 2013) 
Passed balls:    -   KOROVIN Mykhailo vs Germany (Jul 18, 2013) 

Pitching
Innings pitched:   8.0   -   LIYAKHOVETSKYI Mykol vs France (Jul 15, 2013) 
Runs allowed:    -   RAIK Viktor at Netherlands (Jul 14, 2013) 
    -   RAIK Viktor vs Germany (Jul 18, 2013) 
Earned runs:    -   RAIK Viktor vs Germany (Jul 18, 2013) 
Walks allowed:    -   (4 times ) 
Strikeouts:    -   CHUKHRII Vitalii at Spain (Jul 16, 2013) 
Hits allowed:   11   -   LIYAKHOVETSKYI Mykol vs France (Jul 15, 2013) 
Doubles allowed:    -   CHUKHRII Vitalii at Spain (Jul 16, 2013) 
    -   RAIK Viktor vs Germany (Jul 18, 2013) 
Triples allowed:    -   LIYAKHOVETSKYI Mykol vs France (Jul 15, 2013) 
    -   LIYAKHOVETSKYI Mykol at Russia (Jul 19, 2013) 
Wild pitches:    -   CHUKHAS Kostiantyn at Spain (Jul 16, 2013) 
    -   SHUPNIAK Valentyn vs Germany (Jul 18, 2013) 
Hit batters:    -   LIYAKHOVETSKYI Mykol vs Belgium (Jul 20, 2013) 

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  po    avg 
Jul 14, 2013  at  Netherlands   27  18  .222 
Jul 15, 2013    FRANCE   29  27  16  .143 
Jul 16, 2013  at  Spain   30  24  10  .174 
Jul 18, 2013    GERMANY   20  18  .170 
Jul 19, 2013  at  Russia   36  24  10  .183 
Jul 20, 2013    BELGIUM   34  11  27  .188 
   Totals        176  23  33  17  25  44  138  60  23  .188 


Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  sv    era 
Jul 14, 2013  at  Netherlands   6.0  12  13  10  2-13  15.00 
Jul 15, 2013    FRANCE   9.0  12  1-6  9.00 
Jul 16, 2013  at  Spain   8.0  10  2-9  9.00 
Jul 18, 2013    GERMANY   6.0  13  22  19  17  3-22  13.03 
Jul 19, 2013  at  Russia   8.0  11  9-11  11.43 
Jul 20, 2013    BELGIUM   9.0  14  10  10  6-10  11.15 
   Totals        46.0  69  71  57  50  27  10  23-71  11.15 

* = game

CEB 2011